Projekt marketingové propagace e-shopu XYZ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingové propagace e-shopu XYZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Minařík, Libor
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:05:07Z
dc.date.available 2013-10-21T14:05:07Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25753
dc.description.abstract Tato diplomová práce je analýzou a následně i projektem internetového obchodu drogerie-rozvoz.cz. Teoretická část zpracovává informace z literárních zdrojů týkajících se internetu a internetového marketingu. V praktické části práce je zpracována analýza současného stavu poskytovaných služeb pro-jektu e-shopu. Výstupem jsou data, která slouží jako podklad pro projektovou část. Projek-tová část je souhrn získaných poznatků a formulace následných kroků projektů, jejímž cílem je neustálý rozvoj e-shopu. Cílem práce je tedy analyzovat současný stav e-shopu, navrhnout projekt rozvoje za účelem zvýšení počtu a spokojenosti zákazníků. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 2945944 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Internet cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject e-shop cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Internet en
dc.subject internet marketing en
dc.subject e-shop en
dc.subject growth en
dc.subject project en
dc.title Projekt marketingové propagace e-shopu XYZ cs
dc.title.alternative Project Marketing Promotion Online Shop XYZ en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2013-10-02
dc.description.abstract-translated This dissertation is an analysis and subsequently also a project of internet drugstore eshop drogerierozvoz.cz. Theoretical part processes informations from literary sources about in-ternet and internet marketing. Practical part contains analysis of contemporary status of provided services by eshop. Out-put of this analysis are datas, which are basis for project part. Project part is summation of all the knowledge acquired in analysis, and formulates the following steps of project, whom aim is to ensure continual growth of eshop. Mission of this dissertation is to analyse eshop current status, create development project in vision of increasing the amount of customers and their satisfaction. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29619
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
minařík_2013_dp.pdf 2.809Mb PDF View/Open
minařík_2013_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
minařík_2013_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account