Návrh zvýšení produktivity vybraného procesu ve společnosti XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh zvýšení produktivity vybraného procesu ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melišík, Martin
dc.contributor.author Ilčíková, Markéta
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:07:56Z
dc.date.available 2013-10-21T14:07:56Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25757
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je návrh zvýšení produktivity u vybraného procesu ve společnosti XY. Cílem práce je zmapování procesu výroby synchronního generátoru, analýza současného stavu a návrh zefektivnění výrobního procesu. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky z oblasti průmyslového inženýrství, zlepšováním procesů, štíhlého podniku a procesní analýzou. V praktické části je pak zmapování procesu výroby synchronního generátoru, návrh na odstranění zjištěných nedostatků a návrh nového layoutu pracoviště. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 4667850 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject layout cs
dc.subject mapování procesů cs
dc.subject proces cs
dc.subject procesní analýza cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject layout en
dc.subject process mapping en
dc.subject process en
dc.subject process analysis en
dc.subject productivity en
dc.title Návrh zvýšení produktivity vybraného procesu ve společnosti XY cs
dc.title.alternative Proposal for Increase the Productivity of the Selected Process in Company XY en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.date.accepted 2013-10-01
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the design productivity of the selected process in the company XY. The aim is to map the process of production of synchronous generator, an analysis of the current state of design and streamline the production process. The theoretical part deals with the theoretic knowledge in the field of industrial engineering, process improvement, lean the enterprise and process analysis. In the practical part is to map the process of production of synchronous generator, a proposal to eliminate the shortcomings of the new layout and design work. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29822
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
ilčíková_2013_dp.pdf 4.451Mb PDF View/Open
ilčíková_2013_vp.pdf 122.1Kb PDF View/Open
ilčíková_2013_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account