Projekt zavedení metody ABC ve společnosti XY s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zavedení metody ABC ve společnosti XY s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Straková, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:10:27Z
dc.date.available 2013-10-21T14:10:27Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25760
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá jednou z moderních metod řízení nákladů ? Activity Based Costing a jejího využití v podniku XY s.r.o. Teoretická část obsahuje popis důležitých pojmů vztahující se k danému tématu. Rozborem literárních zdrojů jsou zde popsány metody řízení náklady a tradiční kalkulační postupy. Poslední část je zaměřena na popis moderní metody řízení nákladů ABC, její podstatu, využití a vytyčení jejich výhod a nevýhod oproti tradičním kalkulacím. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu řízení nákladů ve společnosti XY s.r.o. Nejprve je představena společnost z hlediska jejího předmětu podnikání a ekonomických výsledků. Dále je provedena analýza nákladů za období 2007 ? 2011 a analýza současného stavu řízení nákladů ve společnosti. Nejpodstatnější část celé práce pak tvoří projekt, který je věnován zavedení metody ABC do společnosti XY s.r.o. Závěr práce tvoří časová a ná-kladová analýza projektu a doporučení pro společnost XY s.r.o. cs
dc.format 89 + 28 stran příloh cs
dc.format.extent 10402632 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject Activity Based Costing cs
dc.subject kalkulační metody cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject nákladový objekt cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject cost en
dc.subject cost analysis en
dc.subject Activity Based Costing en
dc.subject costing calculations en
dc.subject activity en
dc.subject cost object en
dc.subject overhead costs en
dc.title Projekt zavedení metody ABC ve společnosti XY s.r.o. cs
dc.title.alternative The Project Implementation of Method Activity Based Costing in Company XY Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Škodáková, Petra
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated This thesis deals with one of the modern method of management cost ? Activity Based Costing and its use in the company XY Ltd. The theoretical part contains a description of important concepts related to the topic. Ana-lysis of literary sources are described methods of cost management and traditional methods of calculation. The last section focuses on the description of modern method of manage-ment cost ABC, its essence, use and identification of their advantages and disadvantages compared to traditional calculations. The practical part analyzes the current state of cost management in the company XY Ltd. First introduced to the company in term of its business and financial results. Furthemore, the analysis of the costs for the period 2007 ? 2011 and analysis of the current state of cost management in the company. The most important part of the practical part comprises of the project, which is dedicated to the implementation of method ABC in company XY Ltd. Conclusion of the thesis is completed on the cost and time analysis of project implemen-tation and recommendations fot he company XY Ltd. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29508
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
straková_2013_dp.pdf 9.920Mb PDF View/Open
straková_2013_vp.pdf 141.8Kb PDF View/Open
straková_2013_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account