Projekt přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatele X

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatele X

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel cs
dc.contributor.author Záhorovský, Petr cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:17:38Z
dc.date.available 2013-10-21T14:17:38Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25768
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá přechodem z daňové evidence na účetnictví podnikatele X. V teoretické části práce jsou uvedeny informace potřebné k praktické aplikaci přechodu. Je zde popsána daňová evidence, účetnictví a rozdíly mezi těmito dvě systémy. Dále je zde uveden postup převodu z daňové evidence na účetnictví podle zákonů ČR a čtenáři zde také budou seznámeni s názory několika různých autorů na dané téma. V praktické části je výše uvedená teorie aplikována na konkrétním příkladu. Je zde popsán podnikatel a uvedeny jeho důvody přechodu. Dále jsou zde uvedeny výsledky inventarizace, vypracován přechodový můstek, uveden účtový rozvrh, vnitropodnikové účetní směrnice a uvedeny daňové dopady. Na závěr je uvedeno shrnutí a dopady převodu na fyzickou osobu. cs
dc.format 80 cs
dc.format.extent 9639479 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject daňová evidence cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject přechod z daňové evidence na účetnictví cs
dc.subject zákon o daních z příjmu cs
dc.subject zákon o účetnictví cs
dc.subject fyzická osoba cs
dc.subject tax record en
dc.subject acountancy en
dc.subject transition from tax record to accountancy en
dc.subject law about transition tax en
dc.subject law about accountancy en
dc.subject physical entity en
dc.title Projekt přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatele X cs
dc.title.alternative The Project of Transition from Tax Record to Accountancy of Entrepreneur X en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří cs
dc.date.accepted 2013-10-01 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the transition from tax record to accountancy of entrepreneur X. The theoretical part provides information necessary for the practical application of transition. There is described the tax record, accountancy and differences between them. There is also describe the process of transition from tax record to accountancy in accordance with the laws of the Czech Republic and there are also views of several authors on this subject. In the practical part, the above theory is applied to a specific problem. There is described the entrepreneur X and his reasons for the transition. Furthermore, there are the results of the inventory, transition bridge, chart of accounts, internal accounting directive and the tax consequences. In conclude, there is a summary and implications of the transfer. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29948
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
záhorovský_2013_dp.pdf 9.192Mb PDF View/Open
záhorovský_2013_vp.pdf 49.78Kb PDF View/Open
záhorovský_2013_op.pdf 43.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account