Inovace produktu platební instituce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inovace produktu platební instituce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Culík, Tomáš
dc.contributor.author Dvorský, Ondřej
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:20:18Z
dc.date.available 2013-10-21T14:20:18Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25773
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na rozšíření služeb spojených s finančním produktem posky-tovaným společností XYZ, a.s., která je jednou z předních platebních institucí v České Re-publice. Hlavním cílem teoretické části práce je zkoumání literárních zdrojů z oblasti bankovnictví, mezinárodních financí, projektového managementu, peněžních a kapitálových trhů. Získané teoretické poznatky slouží jako vstup pro vytvoření praktické části diplomové práce. Praktická část má dvě hlavní složky, a to analytickou a projektovou. Cílem analytické slož-ky je zhodnotit postavení společnosti XYZ, a.s. na trhu z pohledu konkurenceschopnosti produktu a služeb k produktu přidružených. Analytická část má také za úkol vyhodnotit možnosti rozšíření portfolia služeb, nabídnout alternativy a rozhodnout se pro konkrétní inovační záměr. Projektová část se věnuje implementaci inovace odsouhlasené k realizaci vedením společnosti. cs
dc.format 101 s. cs
dc.format.extent 3473901 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inovace cs
dc.subject bankovnictví cs
dc.subject platební instituce cs
dc.subject bezhotovostní platební styk cs
dc.subject currency en
dc.subject innovation en
dc.subject banking en
dc.subject payment institution en
dc.subject cashless payments en
dc.title Inovace produktu platební instituce cs
dc.title.alternative Project of Product Innovation in the Payment Institution en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kameníková, Blanka
dc.date.accepted 2013-10-02
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on innovation of services which is connected with financial pro-duct of XYZ, Inc., which is prominent Czech foreign exchange company. Main goal of the theroretical part is to explore literary sources of banking, international fi-nance, project management, money and capital markets. The obtained information will be used as basic input for creating practical part of the thesis. Practical part is devided into two parts, analytical and project. Main aim of analytical part is to assess position of the XYZ, Inc. on market from the perspective of product competitive-ness and services included by product. For analytical part is aim to evaluate possibilities how to expand services. It could offer other alternatives and decisions for specific innovative plan. Project part is focused on implementation of innovative plan, which was approved to realization by management of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29526
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
dvorský_2013_dp.pdf 3.312Mb PDF View/Open
dvorský_2013_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
dvorský_2013_op.doc 132Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account