Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Čumbová, Vendula
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:20:49Z
dc.date.available 2013-10-21T14:20:49Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25774
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracování analýzy nákladů a jejich řízení ve společnosti XY, a.s. Teoretická část obsahuje rozbor literárních zdrojů zabývajících se náklady, jejich klasifikací, kalkulací nákladů, rozpočetnictvím a odpovědnostním účetnictvím. Praktická část zahrnuje představení společnosti, dále analýzu nákladů, analýzu bodu zvratu, stanovení limitů fixních a variabilních nákladů a systém řízení nákladů ve společnosti. Na závěr jsou uvedeny návrhy a doporučení na zlepšení řízení nákladů ve firmě. cs
dc.format 83 s. (16 022) cs
dc.format.extent 2613196 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject fixní a variabilní náklady cs
dc.subject řízení nákladů cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject odpovědnostní účetnictví cs
dc.subject rozpočetnictví cs
dc.subject cost analysis en
dc.subject fixed and variable costs en
dc.subject cost management en
dc.subject Break-even Point en
dc.subject responsibility accounting en
dc.subject budgeting en
dc.title Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY, a.s. cs
dc.title.alternative Cost Analysis and Its Control in Company XY, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2013-10-02
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor?s thesis is the analysis of cost structure and cost management techniques in the company XY, a.s. The theoretical part contains analysis of literature sources dealing with costs, then classification, cost calculation, budgeting and responsibil-ity accounting. The practical part consists of introducing company, cost analysis, Break even Point analysis, fixed and variable costs limit and evaluation of present situation of cost management in the company. At the conclusion there are given suggestions and recommendations to improve cost management in the company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30198
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
čumbová_2013_bp.pdf 2.492Mb PDF View/Open
čumbová_2013_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
čumbová_2013_op.doc 125.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account