Projekt optimalizace skladových procesů ve společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt optimalizace skladových procesů ve společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie cs
dc.contributor.author Pořízka, Luděk cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:24:58Z
dc.date.available 2013-10-21T14:24:58Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25782
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá optimalizací skladových procesů ve společnosti Sie-mens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Hlavním cílem je vytvoření stan-dardu práce ve skladu. Literární rešerše v úvodu je zaměřená na průmyslové inženýrství, jeho základní metody, na metody měření času a logistiku. V druhé části je charakteristika společnosti a analýza současného stavu. V rámci diplomové práce byl vytvořen standard pracovního procesu, postup řešení nestandardních stavů a návrh vizualizace. cs
dc.format 79 s. (11 361 znaků) cs
dc.format.extent 3832774 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Siemens cs
dc.subject standard cs
dc.subject sklad cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject Siemens en
dc.subject standard en
dc.subject warehouse en
dc.subject visualization en
dc.subject optimalization en
dc.title Projekt optimalizace skladových procesů ve společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice cs
dc.title.alternative Project of the Optimization of Warehouse Processes at Siemens, s.r.o, Branch Plant Electromotors Mohelnice en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva cs
dc.date.accepted 2013-10-01 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with optimization of the storage proceses at Siemens, s.r.o., od-štěpný závod Elektromotory Mohelnice. Main goal is to create a standard of the work in the warehouse. The literature research in the introduction of the thesis is focused on the industrial engineering, its basic methods, the methods of measuring time and logistics. In the second part of the thesis is the description of the company and the analysis of the current situation. The project (diploma thesis) results in the establishment of the standards, the process solutions design for the non-standard conditions and creating its suggested visualization. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29803
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
pořízka_2013_dp.pdf 3.655Mb PDF View/Open
pořízka_2013_vp.pdf 174.7Kb PDF View/Open
pořízka_2013_op.pdf 77.16Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account