Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Vašicová, Petra
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:25:34Z
dc.date.available 2013-10-21T14:25:34Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25783
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o.? se zabývá obecnou charakteristikou účetních informačních systémů, jejich nabídkou v České republice, také výběrem vhodného systému a aplikací v námi zvoleném podniku. Práce se člení na dvě hlavní části. V teoretické části jsou analyzovány různé aspekty účetních informačních systémů, popsán jejich vývoj a využití i obecný postup při výběru účetního programu. Praktická část se zaměřuje na konkrétní podnik a jeho požadavky na účetní software a analyzuje český trh s účetními informačními systémy. Na základě provedené analýzy je zvolen optimální software a aplikován ve firmě XY, s.r.o. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 3134568 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetnictví cs
dc.subject účetní systém cs
dc.subject ERP cs
dc.subject moduly cs
dc.subject aplikace cs
dc.subject accounting en
dc.subject accounting system en
dc.subject ERP en
dc.subject modules en
dc.subject Aplication en
dc.title Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o. cs
dc.title.alternative Application of Selected Accounting Software in the Company XY, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolaříková, Jana
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis called "Aplication of selected accounting software in company XY, ltd." is focused on the general characteristics of accounting softwares and its offer in the Czech Republic, as well as the right choice of the most accurate system and its aplication in the company. This thesis is divided into two main parts. In the theoretical part different aspects of accounting softwares have been analysed, describing its development and aplication in practise, together with general procedurs in selecting an accounting program. The practical part is focused on one company and its requirements on its accounting software and it also analyses the offers of accounting softwares in the Czech market. Based on this analysis , the most suitable software is choosen and used in company XY, ltd. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 30187
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
vašicová_2013_bp.pdf 2.989Mb PDF View/Open
vašicová_2013_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
vašicová_2013_op.pdf 166.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account