[NEOBHÁJENO] Projekt využití potenciálu vybrané obce během Barum Czech Rally Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Projekt využití potenciálu vybrané obce během Barum Czech Rally Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana cs
dc.contributor.author Matušů, Martina cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:28:37Z
dc.date.available 2013-10-21T14:28:37Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25788
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření projektu využití potenciálu vybrané obce během Barum Czech Rally Zlín. V teoretické části práce je provedena literární rešerše na sportovní cestovní ruch, sportovní akce a jejich přínosy pro cestovní ruch a na analytické metody použité v práci. Analytická část charakterizuje rally ve Zlínském kraji a analyzuje současnou situaci a potenciál cestovního ruchu v obci Lukov. Dále analyzuje akci BCRZ v Lukově pomocí řízeného rozhovoru a ekonomické přínosy BCRZ pro obec. Projektová část diplomové práce se zabývá zpracováním organizačního a finančního konceptu sportovní akce Barum Czech Rally Zlín 2013 v Lukově s poukázáním na možnost využití potenciálu vybrané obce během této akce. Tento projekt je následně podroben ekonomické a rizikové analýze. cs
dc.format 91 s. cs
dc.format.extent 3887205 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sportovní cestovní ruch cs
dc.subject sportovní akce a události cs
dc.subject geografická analýza cs
dc.subject Barum Czech Rally Zlín cs
dc.subject potenciál obce Lukov cs
dc.subject sports tourism en
dc.subject sports actions and events en
dc.subject geographical analysis en
dc.subject Barum Czech Rally Zlín en
dc.subject potential of the village of Lukov en
dc.title [NEOBHÁJENO] Projekt využití potenciálu vybrané obce během Barum Czech Rally Zlín cs
dc.title.alternative The Project of Using Potential of selected Village during Barum Czech Rally Zlín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Regner, Jan cs
dc.date.accepted 2013-10-01 cs
dc.description.abstract-translated This particular diploma thesis aims at a development of the project of using potential of selected village during Barum Czech Rally Zlín. The literature search is processed in the theoretical part focusing on sports tourism, sports events and their contribution on tourism, and on analytical methods applied in the thesis. The analytical part characterizes the rallye in the Zlín Region and analysis of the current situation and potential of tourism in the village of Lukov. Thereinafter, it analysis the rally event in Lukov using the structure interview and economical contribution of Barum Czech Rally Zlín for the village. The project part of the diploma thesis deals with the event organization and financial scheduling in Lukov with regard to the potential of selected village during this event. Consequently the project is subject to economic and risk analysis. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result neobhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/224 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29933
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
matušů_2013_dp.pdf 3.707Mb PDF View/Open
matušů_2013_op.pdf 57.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account