Návrh obecného konceptu metody Balanced Scorecard v návaznosti na principy udržitelného rozvoje pro obce ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh obecného konceptu metody Balanced Scorecard v návaznosti na principy udržitelného rozvoje pro obce ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Čarná, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:29:30Z
dc.date.available 2013-10-21T14:29:30Z
dc.date.issued 2013-06-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25790
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá možnostmi měření výkonnosti a kvality v obcích ČR, a současně problematikou udržitelného rozvoje. Cílem práce je navrhnout obecný koncept metody Balanced Scorecard, který by byl využitelný pro obce a navazoval na pilíře udržitelného rozvoje. Hlavním úkolem je navrhnout sadu měřítek v každé z perspektiv BSC a propojit je s okruhy udržitelného rozvoje. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá průzkumem manažerských metod řízení výkonnosti a kvality v oblasti veřejné správy. Dále hlouběji popisuje metodu BSC samotnou a uvede čtenáře do problematiky udržitelného rozvoje. Praktická část zahrnuje analýzu využití metody BSC na úrovni obcí Uherské Hradiště a Vsetín. Na základě získaných poznatků je navržen obecný koncept metody BSC využitelný pro obce ČR, který navazuje na principy udržitelného rozvoje a obcím může pomoci jednak ve zlepšení řízení jejich výkonnosti a jednak jako určitý strategický dokument. cs
dc.format 87 s. (20 188 slov) cs
dc.format.extent 1797647 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obec cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject strategická mapa cs
dc.subject perspektiva cs
dc.subject měřítko cs
dc.subject indikátor cs
dc.subject udržitelný rozvoj cs
dc.subject Municipality en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject strategic map en
dc.subject perspective en
dc.subject measure en
dc.subject indicator en
dc.subject sustainable development en
dc.title Návrh obecného konceptu metody Balanced Scorecard v návaznosti na principy udržitelného rozvoje pro obce ČR cs
dc.title.alternative The Draft of a General Concept of Balanced Scorecard Method in Relation to the Sustainable Development Principles Usable for Municipalities in Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2013-10-03
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the possibilities of measuring performance and quality in the municipalities of the Czech Republic alongside with the issue of sustainable development. The aim is to propose a general concept of the Balanced Scorecard method, which would be usable for municipalities and followed the pillars of sustainable development. The main task is to design a set of measures in each of the perspectives of the BSC and connect them with field of sustainable development. The thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with the exploration of performance management methods and quality in public administration. In addition, it further describes the BSC itself and informs the readers about issues of sustainable development. The practical part includes an analysis of the use of the BSC method in towns Uherské Hradiště and Vsetín. Based on these findings is proposed general concept of the BSC method usable for the municipalities, which follows the principles of sustainable development and could help municipalities to better control their performance, and as a strategic document. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 32788
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
čarná_2013_dp.pdf 1.714Mb PDF View/Open
čarná_2013_vp.doc 123Kb Microsoft Word View/Open
čarná_2013_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account