Účetní uzávěrka a závěrka firmy Kafé Maté

DSpace Repository

Language: English čeština 

Účetní uzávěrka a závěrka firmy Kafé Maté

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martinů, Anna
dc.contributor.author Filáková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:35:14Z
dc.date.available 2013-10-21T14:35:14Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25800
dc.description.abstract Práce je rozdělena na dva bloky, teoretický a praktický. V teoretické části jsou vysvětleny stěžejní části účetních závěrečných operací, dále pak popis vyhotovení a rozbor účetních výkazů. V praktické části se provádí analýza firemních účetních operací během roku, následné podrobné studium samotných uzávěrkových prací, které vedou k závěrkové části - vypracování účetních výkazů. cs
dc.format 66 s. (83 230 znaků) cs
dc.format.extent 2401928 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Účetní uzávěrka a závěrka cs
dc.subject účet cs
dc.subject účetní zápisy cs
dc.subject účetní knihy cs
dc.subject inventarizace cs
dc.subject uzavření účtů cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject příloha cs
dc.subject vnitropodnikové směrnice cs
dc.subject účetní zásady cs
dc.subject Final accounts and bookclosing en
dc.subject account en
dc.subject book entries en
dc.subject accounting books en
dc.subject stockta-king en
dc.subject closing of books en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject notes to the financial state-ments internal guidelines en
dc.subject accounting directives en
dc.title Účetní uzávěrka a závěrka firmy Kafé Maté cs
dc.title.alternative Accounting Balance of The Company Kafé Maté en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated The work is divided into two blocks, theoretical and practical ones. The theoretical section explains fundamental parts of final bookkeeping operations and descripts execution of fi-nancial statements. The practical section contains an analysis of company?s operations dur-ing an accounting year as well as well as a detailed research of individual accounting tasks which lead to the balancing part ? elaboration of financial statements. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 30039
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
filáková_2013_bp.pdf 2.290Mb PDF View/Open
filáková_2013_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
filáková_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account