Projekt zlepšení marketingové komunikace v Galerii vín ve Zlíně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení marketingové komunikace v Galerii vín ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Kalčáková, Iveta
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:36:51Z
dc.date.available 2013-10-21T14:36:51Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25803
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace v Galerii vín ve Zlíně. Cílem projektu je zvýšení povědomí o firmě, zvýšení spokojenosti stávajících zákazníků a průzkum konkurence firmy. Práce je rozdělena do tří částí. V první teoretické části je zpracována literární rešerše na téma marketingové komunikace, v níž je čerpáno z české i zahraniční literatury. Teoretická část slouží jako východisko ke zpracování analytické části, kde je prozkoumán současný stav komunikace firmy a jsou zde provedeny analýzy SWOT a PEST, Porterův model pěti sil, GE matice a dotazníková šetření zaměřená na marketingovou komunikaci firmy, ale také na její konkurenci. Informace získané z analytické části posloužily jako základ třetí části práce - vypracování návrhů ke zlepšení marketingové komunikace ve firmě. Na závěr je projekt podroben nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 114 cs
dc.format.extent 4864720 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterův model pěti sil cs
dc.subject GE matice cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter's five forces model en
dc.subject the GE matrix en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject cost analysis en
dc.subject risk analysis en
dc.title Projekt zlepšení marketingové komunikace v Galerii vín ve Zlíně cs
dc.title.alternative Project of Marketing Communication Improvement in The Wine Gallery in Zlin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2013-10-01
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of marketing communication in The Wine Gallery in Zlín. The purpose of the project is to raise awareness about the company, increasing the satisfaction of existing customers and research of the competition of the company. The thesis is divided into three parts. In the first one is theoretical part and it is handled by the literature research on the topic of marketing communication, in which it is drawn from both Czech and foreign literature. The theoretical part is used as a basis for the processing analytical part, where the current state of the company communication is examined. Also SWOT and PEST analysis, the Porter's five forces model, the GE matrix and the question-naire survey focused on marketing communication of the company and its competition are processed in this part. The information obtained from the analytical part was used as the basis for the third part of the thesis - the drawing of proposals to improve the marketing communication of the company. In the conclusion the project is a subject to a cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29610
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
kalčáková_2013_dp.pdf 4.639Mb PDF View/Open
kalčáková_2013_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
kalčáková_2013_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account