Problematika účetní uzávěrky a závěrky společnosti Služby městyse Pozlovice s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika účetní uzávěrky a závěrky společnosti Služby městyse Pozlovice s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papoušek, Miroslav
dc.contributor.author Kolaříková, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:38:01Z
dc.date.available 2013-10-21T14:38:01Z
dc.date.issued 2013-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25804
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je účetní uzávěrka a závěrka v rámci českých předpisů. V teoretické části jsou popsány přípravné práce, inventarizace a uzavírání účetních knih, které souvisí s účetní uzávěrkou. Dále jsou popsány základní výkazy účetní závěrky, mezi které zahrnujeme rozvahu, výkaz zisku a ztráty, cash flow a přílohy. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky v konkrétní společnosti, kde je popsána účetní uzávěrka a nakonec účetní závěrka. Smyslem práce je sestavit a zveřejnit účetní závěrku, aby byla srovnatelná se závěrkami za předchozí účetní období i s účetními závěrkami jiných účetních jednotek. S využitím účetních výkazů je zhodnocena schopnost účetní závěrky z hlediska finanční analýzy, kterou lze provést na základě dat z účetní závěrky. V konečné fázi je navržena opatření ke zkvalitnění účetní závěrky. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 6599149 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Inventarizace cs
dc.subject uzavření účetních knih cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject účetní uzávěrka cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject inventory en
dc.subject the book close en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject statements of accounts en
dc.subject financial statements en
dc.title Problematika účetní uzávěrky a závěrky společnosti Služby městyse Pozlovice s.r.o. cs
dc.title.alternative The Issue of Financial Balance and Accounts of "Služby městyse Pozlovice s.r.o." Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondrůšková, Jarmila
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is the final accounts and statements in the frame of Czech law. In the theoretical part describes the preparatory work, inventory and closing the books that relate to accounts. Below are the main financial statements, which include the balance sheets, profit and loss statements, cash flow and attachments. In the practical part are applied teoretical knowledge in a praticular company, which describes the accounts and the end of the financial statements. The purpose is to compile and publish the financial statements to be comparable with the accounts for the previous financial year with the financial statements of other entities. With the use of financial statements is to evaluate the ability of the financial statements in terms of financial analysis that can be performed based on data from the financial statements. The final stage is proposed measures to improve the financial statements. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32825
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-23


Files in this item

Files Size Format View
kolaříková_2013_bp.pdf 6.293Mb PDF View/Open
kolaříková_2013_vp.pdf 607.6Kb PDF View/Open
kolaříková_2013_op.pdf 644.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account