Hospodaření s majetkem obce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hospodaření s majetkem obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimek, Petr
dc.contributor.author Fibichrová, Andrea
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:43:20Z
dc.date.available 2013-10-21T14:43:20Z
dc.date.issued 2013-06-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25810
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hospodářskou situací obcí Slavkov a Korytná v letech 2010 - 2012. Teoretická část objasňuje základní pojmy, které se vztahují k obci a správě obecního majetku. Stěžejní kapitolou teoretické části je finanční systém územní samosprávy, na kterou navazuje praktická část, v níž je proveden rozbor hospodaření uvedených obcí za uplynulé tři roky. Cílem práce je analýza hospodaření obou obcí v uvedených letech, včetně zhodnocení vybraných ukazatelů dluhového zatížení, a dále navržení opatření, které by přispěly ke zlepšení hospodaření. cs
dc.format 74 cs
dc.format.extent 1835103 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obec cs
dc.subject obecní rozpočet cs
dc.subject majetek obce cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject dluhové zatížení cs
dc.subject hospodaření obce cs
dc.subject Municipality en
dc.subject the municipal budget en
dc.subject community property en
dc.subject financial analysis en
dc.subject revenue en
dc.subject expenses en
dc.subject assets en
dc.subject liabilities en
dc.subject debt burden en
dc.subject the municipal economy en
dc.title Hospodaření s majetkem obce cs
dc.title.alternative Management of Municipal Property en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the economic situation of the villages Slavkov and Korytná in theyears 2010 - 2012. The theoretical part explains the basic concepts that apply to the municipality and administration of municipal property. The central chapter of the theoretical part is the financial system of local government, followed by the practical part, which is an analysis of the management of those villages for the past three years. The aim is to analyze the management of both villages in those years, including evaluation of selected indicators of debt burden and propose measures would improve the economy. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32802
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
fibichrová_2013_bp.pdf 1.750Mb PDF View/Open
fibichrová_2013_vp.zip 42.83Kb Unknown View/Open
fibichrová_2013_op.doc 131Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account