Projekt marketingové komunikace firmy Firemky s.r.o. s využitím nových trendů v této oblasti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace firmy Firemky s.r.o. s využitím nových trendů v této oblasti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Obstová, Martina
dc.date.accessioned 2013-10-21T14:44:30Z
dc.date.available 2013-10-21T14:44:30Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25812
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá současným stavem marketingové komunikace ve společnosti Firemky s.r.o. a předkládá projekt pro zlepšení nedostatků v této oblasti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, která se dále dělí na analytickou a projektovou. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky a koncepce marketingové komunikace a utříděny nové trendy v tomto oboru. Následuje analytická část, která díky konkrétním me-todám situační analýzy přináší studii vnějšího a vnitřního prostředí, v němž se firma nachází a následně zkoumá současný stav marketingové komunikace firmy. Informace získané v analytické části sloužily jako kvalitní základ pro vypracování projektu marketingové komunikace, který byl na závěr podroben časové, nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 103 cs
dc.format.extent 3081852 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject nástroje marketingové komunikace cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject marketing communication instruments en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt marketingové komunikace firmy Firemky s.r.o. s využitím nových trendů v této oblasti cs
dc.title.alternative Project of Marketing Communication of the Company Firemky s.r.o. Using the New Trends in this Area en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2013-10-02
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on the current state of marketing communication in the compa-ny Firemky s.r.o. and the proposed project presents the improved failures in this area. This thesis is divided into theoretical and practical part, which is further divided into analysis and project. Theoretical section summarizes basic concepts and knowledge of marketing communication and classifies new trends in this field. Then, analytical part, which through specific methods of situational analysis, presents a study of internal and external environ-ment in which the business is located and then examines the current state of marketing communications of the company. Information obtained in the analytical part served as a good basis for the development of marketing communications project, which was subject of the time, cost and risk analysis made at the end of this thesis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29626
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
obstová_2013_dp.pdf 2.939Mb PDF View/Open
obstová_2013_vp.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open
obstová_2013_op.doc 131Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account