Analýza přesnosti a převoditelnosti velikostních systémů obuvi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza přesnosti a převoditelnosti velikostních systémů obuvi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváček, Petr
dc.contributor.author Pytel, Jaromír
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:47:49Z
dc.date.available 2010-07-14T14:47:49Z
dc.date.issued 2007-08-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2585
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá historií a vývojem číslování obuvi. Popisováním jednotlivých velikostních systémů a charakterizuje jejich přednosti a nedostatky. Hlavní důraz je kladen na analýzu odchylek uváděných velikostí obuvi od skutečných rozměrů obuvi. Popisuje zjištěné vztahy a závislosti mezi velikostním číslováním. Na závěr se tato práce zabývá doporučením a řešením tohoto závažného problému. Výsledek práce by měl přispět k řešení problému stanovení velikostních čísel, ze všech používaných preferovat pouze jeden, který usnadní se na trhu orientovat i neodborné veřejnosti s výběrem vhodně padnoucí obuvi kdekoliv na světě. cs
dc.format 36 s., 7s. obr. cs
dc.format.extent 1522943 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject historií a vývojem číslování obuvi cs
dc.subject popisování jednotlivých velikostních systémů cs
dc.subject analýza odchylek cs
dc.subject navrhované řešení cs
dc.subject story and development numbering footwear en
dc.subject describing single size systems en
dc.subject analysis variations en
dc.subject proposed solving en
dc.title Analýza přesnosti a převoditelnosti velikostních systémů obuvi cs
dc.title.alternative Analysis accuracy and convertibility shoe size systems en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Baďurová, Jitka
dc.date.accepted 2007-09-14
dc.description.abstract-translated This work is focused on history and development in footwear numbering, describing separate sizing systems and characterizes their perfections and inadequacies. Main emphasis is put on analysis of variations in mentioned size footwear from real proportions. Describes ascertained terms and dependencies among size numbering. Lastly this work deal with recommendation and solving of this serious problem. Its result should contribute to solve the problem of size numbers assesment and prefer only one from all used systems, which will make easy for unprofessional public to deal with selection of suitable footwear anywhere in the world. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/138 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Obuvnická technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Footwear technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 5653
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
pytel_2007_bp.pdfBlocked 1.452Mb PDF View/Open
pytel_2007_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account