Vliv Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu na rozvoj regionu Kyjovské Slovácko

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu na rozvoj regionu Kyjovské Slovácko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Hradilová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:48:53Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2589
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivity Iniciativy LEADER+ na Kyjovském Slovácku. Teoretická část je zaměřena na základní charakteristiku Iniciativy LEADER+, na podmínky realizace tohoto programu v České republice, na charakteristiku Místních akčních skupin a regionu Kyjovské Slovácko. Praktická část se zabývá Místní akční skupinou Kyjovské Slovácko v pohybu, popisem vybraných projektů zrealizovaných v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (typu LEADER+) na Kyjovském Slovácku, charakteristikou Strategického plánu Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu na období 2007 - 2013. V poslední části je hodnocen dopad programu LEADER+ na rozvoj regionu Kyjovské Slovácko. cs
dc.format 74 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 3873961 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject Region cs
dc.subject Evropský zemědělský orientační a záruční fond cs
dc.subject místní akční skupina cs
dc.subject Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Region en
dc.subject European Agricultural Guidance and Guarantee Fund en
dc.subject Local Action Group en
dc.subject the Operational Programme for Rural Development and Multifunctional Agriculture en
dc.subject project en
dc.title Vliv Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu na rozvoj regionu Kyjovské Slovácko cs
dc.title.alternative The evaluation of effectivity of Local Action Group Kyjovské Slovácko v pohybu in the region of Kyjovské Slovácko en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis presents an evaluation of effectivity of LEADER+ Iniciative in the region of Kyjovské Slovácko. The theoretical part is focused on basic characteristic of LEADER+ Iniciative, requirements of Iniciative implementation in the Czech republic, characteristic of Local Action Groups and the region of Kyjovské Slovácko. The practical part deals with the Local Action Group Kyjovské Slovácko v pohybu, describes projects realize under 2.1.4. Rural Development (type LEADER+) in the region of Kyjovské Slovácko, characteristic of the Strategy of Local Action Group Kyjovské Slovácko v pohybu in 2007 - 2013. In conclusion, there is evaluationed the effectivity LEADER+ Programme in Kyjovské Slovácko. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5632
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hradilová_2007_bp.pdfBlocked 3.694Mb PDF View/Open
hradilová_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
hradilová_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account