Search engine optimization jako účinný nástroj elektronického marketingu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Search engine optimization jako účinný nástroj elektronického marketingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán
dc.contributor.author Kubíček, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:51:44Z
dc.date.available 2010-07-14T14:51:44Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2599
dc.description.abstract Cílem této práce je na praktickém příkladu ukázat způsob, jak zvýšit návštěvnost webových stránek za použití poznatků a praktik jednoho z nejefektivnějších nástrojů elektronického marketingu - optimalizace stránek pro vyhledávače (search engine optimization - SEO). Práce předkládá teoretické základy pro pochopení postupů a chování vyhledávačů jako Google.com nebo Seznam.cz, které jsou v současné době nejúčinnějším nástrojem k získávání nových zákazníků na českém Internetu. Definuje postupy SEO a klíčové otázky pro analýzu potřebnou k vypracování efektivní strategie optimalizace. Praktická část pak popisuje samotný projekt optimalizace stránek - elektronického obchodu společnosti Ippon. Věnuje se jak on-page optimalizaci stránek, tak také volbě vhodné obsahové podob a struktury prezentace. V poslední části ukazuje v praxi off-page optimalizaci - uzpůsobení okolí tak, aby co nejvíce pomáhalo zvýšení návštěvnosti právě našich www stránek. cs
dc.format 76 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1972143 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject SEO cs
dc.subject SEM cs
dc.subject Optimalizace pro vyhledávače cs
dc.subject Google cs
dc.subject Seznam cs
dc.subject elektronický obchod cs
dc.subject eletronický marketing cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject Internet cs
dc.subject SEO en
dc.subject SEM en
dc.subject search engine optimization en
dc.subject Google en
dc.subject Seznam en
dc.subject e- shop en
dc.subject e- marketing en
dc.subject internet marketing en
dc.subject Internet en
dc.title Search engine optimization jako účinný nástroj elektronického marketingu cs
dc.title.alternative Search engine optimization, effective tool of electronic marketing en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to demonstrate by means of a practical example a way of increasing web page hits using pieces of knowledge of one of the most effective electronic marketing tools - the SEO (Search Engine Optimization). This work brings forward theoretical basics for understanding techniques and behaviour of search engines which are nowadays the most effective tools in gaining new customers. It defines the SEO processes and key questions for analysis needed to create an effective optimization strategy. The practical part describes the project of web page optimization itself, using the electronic trade of the Ippon company as an example. It concerns on-page optimization as well as methods of choosing suitable presentation forms. The last part then illustrates by means of practical examples the so called off-page optimization which means to transform the environment in order to increase web page hits. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4950
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kubíček_2007_dp.pdfBlocked 1.880Mb PDF View/Open
kubíček_2007_vp.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open
kubíček_2007_op.doc 74Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account