Projekt na efektivnější využití vedlejších produktů u a.s. TON v Bystřici pod Hostýnem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt na efektivnější využití vedlejších produktů u a.s. TON v Bystřici pod Hostýnem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudlová, Lucie
dc.contributor.author Valentík, Robert
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:04:50Z
dc.date.available 2010-07-13T11:04:50Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/259
dc.description.abstract První část diplomové práce tvoří teoretické znalosti získané studiem na Univerzitě Tomáše Bati, rozšířené o znalosti čerpané z odborné literatury zabývající se problematikou druhot-ných surovin, odpadovým hospodářstvím a bezodpadovou technologií. Na teoretickou část navazuje praktická část, která se zabývá dřevními odpady vznikajícími v a.s. TON v Bystřici pod Hostýnem. Produkované dřevní odpady rozdělím do čtyř částí. Ke každému druhu odpadu vypracuji samostatnou studii začínaje charakteristikou vzniku odpadu a kon-če náměty na jeho efektivnější využití. Za stěžejní úkol celé práce považuji přeměnu odpa-du v produkt, kterého může být dosaženo efektivnějším využitím dřevních surovin a tím zvýšení hodnoty celého podniku. cs
dc.format 93 s. cs
dc.format.extent 4016022 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Produkt cs
dc.subject odpad cs
dc.subject druhotná surovina cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject úspora cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject nábytkové hranolky cs
dc.subject druhotné hranolky cs
dc.subject Product en
dc.subject waste en
dc.subject secondary source en
dc.subject effectiveness en
dc.subject savings en
dc.subject expenses en
dc.subject revenue en
dc.subject furniture scantling en
dc.subject secondary scantling en
dc.title Projekt na efektivnější využití vedlejších produktů u a.s. TON v Bystřici pod Hostýnem cs
dc.title.alternative Project for more effective use of the secondary products at the company TON Bystřice pod Hostýnem en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated First part of my Master thesis comprises of theoretical knowledge gained by the study at the Tomas Bata University in Zlín, extended by knowledge acquired from the professional literature dealing with the problem of secondary sources, waste economy and non-waste technology. After the theoretical part follows an analytical part, which deals with the woo-den waste originated at the joint-stock company TON Bystřice pod Hostýnem. I divide produced wooden waste into the four parts. For each category of the waste I will work out an independent study beginning with the characteristics of the origin of waste and ending with proposals for its more effective use. As a principal task of my thesis I consider the transformation of the waste into a product, which could be obtained by more effective usa-ge of wooden sources and by this it could increase a value of the whole company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3577
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
valentík_2006_dp.pdfBlocked 3.829Mb PDF View/Open
valentík_2006_vp.pdf 67.10Kb PDF View/Open
valentík_2006_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account