Strategie rozvoje mikroregionu Holešovsko

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Holešovsko

Show full item record

No preview available
Title: Strategie rozvoje mikroregionu Holešovsko
Author: Vybíralová, Jana
Advisor: Macháček, Jiří
Abstract: Účelem této práce je zpracování strategie rozvoje Mikroregionu Holešovsko, dobrovolného svazku obcí, neboť právě vypracování strategického plánu je nezbytným předpokladem vyváženého rozvoje obcí i regionů. Na základě získaných poznatků a informací byla zpra-cována analýza současného profilu území spolu s vytyčením jeho kritických bodů a poten-ciálních pólů rozvoje. V úvodní části je možné se seznámit se základními teoretickými po-znatky z oblasti regionální politiky a strategického plánování, druhá část již obsahuje sa-motnou analýzu včetně definování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Analy-zován je zde komplex faktorů, ovlivňujících zásadním způsobem vývoj tohoto mikroregio-nu, zejména tedy oblast demografie, hospodářské situace, infrastruktury, rozvoje cestovní-ho ruchu i životního prostředí. Na základě získaných poznatků jsou v závěrečné fázi sta-noveny strategické cíle, priority i konkrétní opatření, jenž by měly Mikroregionu Holešov-sko pomoci naplnit definovanou vizi rozvoje. K jejímu dosažení mají přispět i navrhované projekty v samotném závěru práce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2603
Date: 2007-05-18
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Discipline: Veřejná správa a regionální rozvoj
Grade for thesis and defense: A 5782


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
vybíralová_2007_bp.pdfBlocked 1.511Mb PDF
vybíralová_2007_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
vybíralová_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account