Veřejné zakázky ve veřejné správě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Veřejné zakázky ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Šindelková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:55:53Z
dc.date.available 2010-07-14T14:55:53Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2613
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je objasnění problematiky veřejných zakázek a veřejných sou-těží. Výstupem je analýza vývoje veřejných zakázek a současných trendů, dále shrnutí sou-časného sledu procesů, které probíhají od vypsání veřejné soutěže až po realizaci celé veřejné zakázky. Na základě dostupných údajů byla zpracována struktura vzorové nabídky, která zahrnuje současné trendy jak v zákonných, tak v dalších požadavcích na strukturu nabídky do veřejné soutěže. cs
dc.format 76 s, 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1390253 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Veřejná zakázka cs
dc.subject veřejná soutěž cs
dc.subject zákon o veřejných zakázkách cs
dc.subject uchazeč cs
dc.subject dodavatel cs
dc.subject zadavatel cs
dc.subject zadávací dokumentace cs
dc.subject nabídka cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject metodika cs
dc.subject Public en
dc.subject tender procurement en
dc.subject public competition en
dc.subject public en
dc.subject tender procurement law en
dc.subject com-petitor en
dc.subject procurer en
dc.subject submitter en
dc.subject contractual documents en
dc.subject Offer en
dc.subject acquirements en
dc.subject methodology en
dc.title Veřejné zakázky ve veřejné správě cs
dc.title.alternative Public tenders in the public sector en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudarová, Jitka
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The subject of this Bachelor's thesis is the clarification of the problems and issues associated with public tenders (procurement) and public competition. Its output is an analysis of public tenders and current trends; further, a summary of the current sequenced flow of processes starting from the public announcement of a public competition, and up until the realisation (i.e. culmination) of that process. A sample structure of such tender offers has been elaborated based on available data, which summarises and includes current trends - whether legislative, or other requirements regarding the structure of public tender offers. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5775
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šindelková_2007_bp.pdfBlocked 1.325Mb PDF View/Open
šindelková_2007_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
šindelková_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account