Řízení jakosti produktů firmy D.P.K., spol. s.r.o. Zlín prostřednictvím CRM

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení jakosti produktů firmy D.P.K., spol. s.r.o. Zlín prostřednictvím CRM

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikeska, Martin
dc.contributor.author Michalík, Igor
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:02:26Z
dc.date.available 2010-07-14T15:02:26Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2627
dc.description.abstract V dnešní tržní ekonomice je boj o zákazníka, čím dál tím více složitější a náročnější. Proto je dnes pro úspěšné fungování společnosti nezbytné, aby se výroba produktů přizpůsobovala zákazníkům, jejich potřebám a požadavkům. Cílem této diplomové práce je vypracovat návrh metodiky pro hodnocení míry spokojenosti zákazníků a provedení prvního pilotního průzkumu spokojenosti zákazníků společnosti D.P.K., spol. s r.o. Zlín. Ve třetí kapitole je prezentována praktická část a analýza výsledků průzkumu zpracovávaných témat a obsahuje ověření navržené metodiky v praxi a návrhy ke zdokonalení této metodiky s doporučeními k začlenění do systémů jakosti společnosti. Poslední kapitola je věnována návrhu projektu na řízení vyšší spokojenosti zákazníků. cs
dc.format 82 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 502403 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení jakosti cs
dc.subject D.P.K cs
dc.subject spol. s.r.o. Zlín cs
dc.subject spokojenost zákazníků cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject projekt cs
dc.subject quality management en
dc.subject D.P.K. Ltd. Zlín en
dc.subject saticfaction of customers en
dc.subject interview en
dc.subject project en
dc.title Řízení jakosti produktů firmy D.P.K., spol. s.r.o. Zlín prostřednictvím CRM cs
dc.title.alternative Quality management of products of the company D.P.K. Ltd. Zlín through CRM en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kusenda, Marián
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated In nowadays market economy is the "battle'q for costumer, harder and more difficult. And this is a reason why for successful functioning of firm is necessary to adapt its production to meet customers needs and requirements. Goal of this diploma thesis is to work out scheme of methodology for evaluation of customers satisfaction and execution of prime pilot investigation of customer satisfaction with company D.P.K. Ltd. Zlín. In the third chapter there is presented practical part and analysis of research results of the processing information. The last chapter is devoted to the concept of the project of management more satisfaction of customers of the company D.P.K. Ltd. Zlín. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 7239
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
michalík_2007_dp.pdf 490.6Kb PDF View/Open
michalík_2007_vp.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open
michalík_2007_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account