Právní formy kontroly veřejné správy z hlediska postavení ombudsmana

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Právní formy kontroly veřejné správy z hlediska postavení ombudsmana

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Uherková, Yveta
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:05:08Z
dc.date.available 2010-07-14T15:05:08Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2637
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabývala především postavením a fungováním institutu veřejného ochránce práv. Zaměřila jsem se na zákony o právu na informace a související zákon o právu na životní prostředí. Vymezila jsem právní druhy kontroly. Závěrem teore-tické části jsem se zmínila o právní úpravě institucí veřejného ochránce práv v členských zemí Evropské unie. cs
dc.format 70 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 820581 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject ombudsman cs
dc.subject právo cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject Public administration en
dc.subject ombudsman en
dc.subject right en
dc.subject control en
dc.subject European Union en
dc.title Právní formy kontroly veřejné správy z hlediska postavení ombudsmana cs
dc.title.alternative The law rights of control the Public administration from point of view position the ombudsman. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurníková, Jana
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated I engaged in my bachelor work most of all with the function and the position of the insti-tute of the public protector of rights. I aimed at the laws about the rights to information and the connecting right the environment. Then I defined the law rights of control. At the end of the theoretical past I mentioned the law amendment of the institution of the Public Protector of Rights in the countries of European Union. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4653
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
uherková_2007_bp.pdfBlocked 801.3Kb PDF View/Open
uherková_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
uherková_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account