Průzkum spokojenosti klientů s VZP ČR ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Průzkum spokojenosti klientů s VZP ČR ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Světlíková, Darina
dc.contributor.author Chrastinová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:08:04Z
dc.date.available 2010-07-14T15:08:04Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2647
dc.description.abstract Cílem mojí bakalářské práce je zabývat se mírou spokojenosti klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky prostřednictvím dotazníkového šetření. Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zpracovány literární poznatky, které kladou důraz na uspokojení zákazníka a jeho postavení v celém procesu zdravotního pojištění. Zdroje, ze kterých jsem čerpala byly odborné publikace týkající se zdravotního pojištění, časopisy zaměřené na zdravotní péči a v neposlední řadě internetové stránky. V praktické části práce jsou zpracovány informace získané marketingovým výzkumem spokojenosti klientů s VZP ČR ve Zlínském kraji na konci roku 2006. Výsledky každého bodu dotazníkového šetření jsou konkrétně rozebrány. Součást práce tvoří doporučení, která by mohla Pojišťovně pomoci ke stabilizaci či zvýšení počtu jejich věrných a stálých klientů. Tyto návrhy jsou ekonomicky zhodnoceny. cs
dc.format 91 s. cs
dc.format.extent 1571060 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky cs
dc.subject ostatní zdravotní pojišťovny cs
dc.subject spokojenost klientů cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject The General Health Insurance Company Czech republic en
dc.subject the other health insurances en
dc.subject client's satisfaction en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire en
dc.subject marketing of services en
dc.title Průzkum spokojenosti klientů s VZP ČR ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative The research of clients'satisfaction with the General Health Insurance Company Czech republic in the Zlin's region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-16
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor work is find out value of customers' satisfaction with the General Health Insurance Company Czech republic through questionnaire inquiry. This thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part of this work there are elaborate literary information that point out at the importance of clients' satisfaction and its position in the process of health insurance. The sources, which I used were the specialized publications of health insurance, the health care magazines and information taken from different websites on the Internet. In the practical part of the work there are elaborate data received from the survey of customers' satisfaction with the General Health Insurance Company Czech republic in the Zlin's region in the end of year 2006. The results of every points in questionnaire inquiry were concretely analyzed. A part of work there are recommendations which could the Insurance help to stabilization or increase the number of loyal and solid clients. That proposals are economic calculated. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4681
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chrastinová_2007_bp.pdf 1.498Mb PDF View/Open
chrastinová_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
chrastinová_2007_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account