Finanční analýza společnosti AB Max Lisovna Kovářov s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti AB Max Lisovna Kovářov s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirčíková, Eva
dc.contributor.author Hlavsa, Karel
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:08:17Z
dc.date.available 2010-07-14T15:08:17Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2648
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti AB Max Lisovna Kovářov s.r.o. v níž je posuzováno finanční hospodaření tohoto podniku v letech 2003 - 2005. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zabývám popisem finanční analýzy, v praktické je provedena samotná finanční analýza, která obsahuje analýzu absolutních, rozdílových, poměrových a souhrnných ukazatelů. V závěrečné části je předloženo doporu-čení pro efektivnější finanční hospodaření této společnosti. cs
dc.format 59 s., 18 s. účetních výkazů cs
dc.format.extent 1129870 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject accounting statements en
dc.subject activity en
dc.subject solidity en
dc.subject debts en
dc.subject profitability en
dc.subject economic value added en
dc.title Finanční analýza společnosti AB Max Lisovna Kovářov s.r.o. cs
dc.title.alternative Financial analysis of company AB Max Lisovna Kovářov s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Raška, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with financial analysis of the company AB Max Lisovna Kovářov s.r.o. As part of the study financial management of this company between years 2003 and 2005 is considered. This thesis are spliting to two main parts. The theoretic part includes the description of a financial analysis, in the practical part is analysed the financial situati-on of the company which includes analysis of absolute, differential, ratio and system of ratio indicators. In the final part are presented recommendations for more effective finan-cial management of this company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6055
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hlavsa_2007_bp.pdfBlocked 1.077Mb PDF View/Open
hlavsa_2007_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
hlavsa_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account