Projekt eliminace rizik úniku plateb spotřebních daní v souvislosti se zaváděním biopaliv do pohonných hmot.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt eliminace rizik úniku plateb spotřebních daní v souvislosti se zaváděním biopaliv do pohonných hmot.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Měřička, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:09:06Z
dc.date.available 2010-07-14T15:09:06Z
dc.date.issued 2007-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2651
dc.description.abstract Cílem práce je řádně definovat budoucí reálné nebezpečí vzniku značných daňových úniků, souvisejících se zaváděním biopaliv do pohonných hmot. Současně pak předložit takový návrh provádění kontrolních činností, který bude mít v praxi pozitivní výsledky ve smyslu eliminace těchto rizik daňových úniků. Snahou autora je dále v kontextu s výše uvedeným přispět k zefektivnění správy spotřebních daní, což je jednou ze základních priorit Celní správy ČR na nejbližší období. cs
dc.format 85 cs
dc.format.extent 2280328 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Biopaliva cs
dc.subject spotřební daň cs
dc.subject daň z přidané hodnoty cs
dc.subject daňové úniky cs
dc.subject celní správa cs
dc.subject Bio-fuels en
dc.subject consumption tax en
dc.subject value added tax en
dc.subject tax evasions en
dc.subject customs administration en
dc.title Projekt eliminace rizik úniku plateb spotřebních daní v souvislosti se zaváděním biopaliv do pohonných hmot. cs
dc.title.alternative Project of elimination of risks of consumption tax evasions in relation to addition of bio-fuel into oil fuels. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Duchoň, Josef
dc.date.accepted 2007-09-04
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to define properly future real risk of rise of extensive tax evasions, related to addition of bio-fuel into oil fuels, and to propose performance of inspection acti-vities, that would have positive results in practice in the form of elimination of such risks of tax evasions. The effort of author is further to contribute, in the kontext of above menti-oned, to more effective administration of the consumption taxes, which is one of the basic priorities of the Customs Administration of CR in the nearest future. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6427
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
měřička_2007_dp.pdfBlocked 2.174Mb PDF View/Open
měřička_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
měřička_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account