Modelování procesů sorpce bílkovin na separovaný chromitý kal

DSpace Repository

Language: English čeština 

Modelování procesů sorpce bílkovin na separovaný chromitý kal

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uhlířová, Michaela
dc.contributor.author Pecha, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:09:34Z
dc.date.available 2010-07-14T15:09:34Z
dc.date.issued 2007-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2653
dc.description.abstract Při výrobě vyčiněných kůží (usní) vzniká velké množství chromočiněného odpadu. Skládkování tohoto odpadu je nákladné a představuje potenciální riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Zároveň tento odpad obsahuje využitelné cenné suroviny, je tedy výhodné hledat možnosti jeho recyklace. Nejvhodnějším postupem zpracování tohoto odpadu se jeví dvoustupňová enzymatická hydrolýza, během které nicméně vzniká další odpad, tzv. chromitý koláč. Jeho zpracování brání především vysoký obsah zbytkových bílkovin. V předložené práci je pomocí matematického a experimentálního přístupu studována deproteinace chromitého koláče pomocí desorpce bílkovinné složky do prací lázně. Bylo prokázáno, že míra deproteinace může činit až 85%. Pro tento proces byl sestaven matematický model a jeho přesnost a schopnost předpovídat průběh deproteinace byla experimentálně ověřena. Zároveň model ukazuje, že vhodnou volbou podmínek by mělo být možné dosáhnout prakticky úplné deproteinace chromitého koláče. Matematický model také umožňuje optimalizaci celého procesu. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 1029057 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject deproteinace cs
dc.subject chromitý koláč cs
dc.subject model desorpce cs
dc.subject deproteination en
dc.subject chrome cake en
dc.subject desorption model en
dc.title Modelování procesů sorpce bílkovin na separovaný chromitý kal cs
dc.title.alternative Modeling of proteins sorption processes to isolated chrome sludge en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolomazník, Karel
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated Processing raw hide into leather generates a great amount of chromium-containing solid waste. Disposal of this waste in the open-air dumps is expensive and represents a potential risk for human health and the environment. At the same time, this waste contains valuable secondary raw materials. Therefore, it is profitable to search for ways of its recycling. Two-step alkali hydrolysis seems to be the most effective technology for treatment of this kind of waste. However, this technology generates another waste, so-called chrome cake. Processing of the cake is complicated by a high content of residual protein. In this study, deproteination by protein desorption into the washing bath is examined by both experimental and mathematical approach. It is demonstrated that the efficiency of this process can reach up to 85%. A mathematical model of protein desorption is designed, which has proved to satisfyingly reproduce the real experimental data. At the same time, the model shows that under suitable conditions there is a possibility to achieve a practically total deproteination of the chrome cake. The mathematical model also facilitates optimization of the whole process. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 5533
dc.date.assigned 2006-11-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pecha_2007_bp.pdfBlocked 1004.Kb PDF View/Open
pecha_2007_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
pecha_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account