Projekt výběru a rozvoje klíčových kompetencí zaměstnanců S. O. K. stavební, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt výběru a rozvoje klíčových kompetencí zaměstnanců S. O. K. stavební, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Porvazník, Ján
dc.contributor.author Šmerdová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:18:17Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2670
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na strukturu lidských zdrojů ve firmě, tzn. na znalosti, do-vednosti a vlastnosti pracovníků v souvislosti s dosahováním cílů firmy a plnění podnikové strategie. V teoretické části jsou zpracovány dva pohledy na strukturu lidských zdrojů a teorie MbC ve vztahu k řešení firemních problémů na úrovni kompetencí pracovníků. Praktická část obsahuje analýzu firemních problémů a analýzu kompetencí pracovníků, na základě kterých je zpracován konkrétní projekt řešení prioritního problému. cs
dc.format 84 s., 17 s. příloh cs
dc.format.extent 2339220 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Klíčová slova: lidské zdroje cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject znalosti cs
dc.subject dovednosti cs
dc.subject vlastnosti cs
dc.subject způsobilost cs
dc.subject strategie cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject řízení podle kompetencí cs
dc.subject Keywords: human resources en
dc.subject competencies en
dc.subject knowledge en
dc.subject skills en
dc.subject characteristics en
dc.subject strategy en
dc.subject development en
dc.subject employees en
dc.subject management by competencies en
dc.title Projekt výběru a rozvoje klíčových kompetencí zaměstnanců S. O. K. stavební, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of key employee competencies selection and development in S.O.K. stavebni, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is structure of human resources in a company - peoples' knowledge, skills and characteristics in relation with companies' goals and strategy. First part of this thesis presents various theories of human resources structure and MbC theory related to solving companies problems on a level of employees competencies. Second part contains analysis of companies' problems and analysis of employees' competencies. These analysis' are fundamental to proposed solution of the priority problem. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6077
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šmerdová_2007_dp.pdfBlocked 2.230Mb PDF View/Open
šmerdová_2007_vp.doc 1.173Mb Microsoft Word View/Open
šmerdová_2007_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account