Daňové úniky u spotřebních daní, jejich porovnaní v Slovenské republice a v České republice.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Daňové úniky u spotřebních daní, jejich porovnaní v Slovenské republice a v České republice.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Lameš, Štefan
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:25:25Z
dc.date.issued 2006-08-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2689
dc.description.abstract Táto diplomová práca je venovaná spotrebným daniam. Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy problémov pri uplatňovaní spotrebných daní navrhnúť postup na elimináciu daňových únikov. V teoretickej časti charakterizujem spotrebné dane a ich právnu úpravu po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a všeobecne pomenujem, čo je to daňový únik. V praktickej časti vychádzajúc z naznačenej problematiky som analyzoval problémy pri uplatňovaní spotrebných daní vo vzťahu k vzniku daňového úniku a následne porovnal daňové úniky v Slovenskej republike a v Českej republike. Výsledkom diplomovej práce na základe týchto zistení sú konkrétne návrhy postupov na elimináciu daňových únikov. cs
dc.format 95 s. cs
dc.format.extent 684882 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.08.2026
dc.subject Spotrebná daň cs
dc.subject daňový únik cs
dc.subject daňová sústava cs
dc.subject daňovník cs
dc.subject predmet dane cs
dc.subject základ dane cs
dc.subject sadzba dane cs
dc.subject oslobodenie od dane cs
dc.subject nepriame dane cs
dc.subject daň z pridanej hodnoty cs
dc.subject harmonizácia daní cs
dc.subject členské štáty EÚ cs
dc.subject európska únia cs
dc.subject daňový dozor cs
dc.subject lieh cs
dc.subject tabakové výrobky cs
dc.subject minerálne oleje cs
dc.subject Excise duty en
dc.subject excise evasion en
dc.subject tax assessment en
dc.subject tax-payer en
dc.subject tax object en
dc.subject tax base en
dc.subject tax rate en
dc.subject tax exemption en
dc.subject indirect taxes en
dc.subject VAT en
dc.subject tax harmonization en
dc.subject EU Member states en
dc.subject European Union en
dc.subject tax surveillance en
dc.subject spirit en
dc.subject tobacco products en
dc.subject mineral oils en
dc.title Daňové úniky u spotřebních daní, jejich porovnaní v Slovenské republice a v České republice. cs
dc.title.alternative Tax evasions in the area of the excise duties, their comparison in the Slovak Republic and in the Czech Republic. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolesárová, Lubica
dc.date.accepted 2007-06-08
dc.date.vskp-available 2026-08-25
dc.description.abstract-translated This diploma work is devoted to excise duties. The aim of diploma work is to suggest progress for elimination of excise evasion on the base of analysis of problems in the field of excise duties application. In theoretical part, I characterize excise duties and their legal regulation after access of the Slovak Republic into European Union and generally name what is excise evasion. In practical part outgoing from above mentioned area, I analyzed problems in the field of excise duties application in relation to occurrence of excise evasion and consequently I compared excise evasions in the Slovak Republic and Czech Republic. Results of diploma work are concrete proposals of progress for elimination of excise evasion on the base of mentioned findings. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3912
dc.date.assigned 2006-06-26
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
lameš_2007_dp.pdfBlocked 668.8Kb PDF View/Open
lameš_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
lameš_2007_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account