Studie tvarového faktoru elastomerních prvků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studie tvarového faktoru elastomerních prvků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Ovsík, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:26:01Z
dc.date.available 2010-07-14T15:26:01Z
dc.date.issued 2007-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2690
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studii tvarového faktoru u elastomerních prvků. Úkolem práce je posoudit problém tvaru elastomerního prvku při jeho statickém namáhání. V teoretické části je popsána problematika elastomerních materiálů. Dále je zde popsán tvarový faktor. V praktické části je uveden výpočet tvarového faktoru pro jednotlivá zkušební tělesa různých tvarů. Dále je zde provedena tlaková zkouška jednotlivých zkušebních těles různých tvarů pomocí výpočtového programu MSC a pomocí zkušebního zařízení. Závěr diplomové práce je věnován srovnání naměřených hodnot a zhodnocení výsledků. cs
dc.format 104 s. cs
dc.format.extent 4040219 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tvarový faktor cs
dc.subject elastomer cs
dc.subject lisovací forma cs
dc.subject shape factor en
dc.subject elastomer en
dc.subject compression mould en
dc.title Studie tvarového faktoru elastomerních prvků cs
dc.title.alternative The study of the shape factor for elastomeric elements en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Javořík, Jakub
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated This diploma work is focused on the study of the shape factor for elastomeric elements. The goal of this work is to examine the problem of the shape of the elastomeric element by its static action. In the theoretical part, there is a description of the problems connected with elastomeric materials. This part also contains the description of the shape factor. In the practical part, there is calculation of the shape factor for each solid figure with different shapes. There is also an execution of the hydraulic test for test specimen with different shapes by the help of the computing program MSC and testing device here. The conclusion of the work is dedicated to the comparison of measured data and evaluation of the results. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 5335
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ovsík_2007_dp.pdf 3.853Mb PDF View/Open
ovsík_2007_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
ovsík_2007_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account