Problematika přechodu z daňové evidence na účetnictví ve firmě Milan Jurčík

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika přechodu z daňové evidence na účetnictví ve firmě Milan Jurčík

Show simple item record

dc.contributor.advisor Saleta, Karel
dc.contributor.author Čermáková, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:28:29Z
dc.date.available 2010-07-14T15:28:29Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2694
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá převodem sledování příjmů a výdajů v daňové evidenci na sledování nákladů a výnosů v účetnictví, a s tím související dopady do oblasti daní a pojištění osoby samostatně výdělečně činné. V teoretické části jsou rozebrány základní principy obou metod a jejich odlišnosti. Také je stanoven obecný způsob změny metodiky vycházející ze zákonných norem. Praktická část obsahuje doporučený převodový můstek pro přechod na účetnictví a výpočet daňové povinnosti. Je zde také řešen problém dopadu na odvod sociálního a zdravotního pojištění. cs
dc.format 49 cs
dc.format.extent 2555043 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Příjem cs
dc.subject výdaj cs
dc.subject výnos cs
dc.subject náklad cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject Income en
dc.subject expenditure en
dc.subject profit en
dc.subject cost en
dc.subject accountancy en
dc.title Problematika přechodu z daňové evidence na účetnictví ve firmě Milan Jurčík cs
dc.title.alternative The problem's with transmission from monitoring incomes and expenditures to monitoring costs and profits in accountancy in Milan Jurčík's company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-16
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with transmission from monitoring incomes and expenditures to monitoring costs and profits in accountancy and its contextual impacts on the area of taxes and the insurance of sole proprietors. In the theoretical part there are analysed the basic principles of both methods as well as their dissimilarities. The general technique of modification the methodology based on the rules of law is also prescribed. The practical part contains the recommended transmission bridge for transition to accountancy and for tax calculation. The problem of impact on levying social and health insurance is also solved. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3635
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čermáková_2007_bp.pdfBlocked 2.436Mb PDF View/Open
čermáková_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
čermáková_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account