Návrh vstřikovací formy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh vstřikovací formy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drga, Tomáš
dc.contributor.author Vacek, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:29:41Z
dc.date.available 2010-07-14T15:29:41Z
dc.date.issued 2007-09-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2698
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením vstřikovací formy pro zadaný plastový díl. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická a jsou v ní základní informace z oblasti konstrukce forem. V druhé experimentální části byl vytvořen 3D model v programu Catia V5 a na základě tohoto modelu zkonstruována 3D sestava vstřikovací formy a ta převedena do 2D sestavy. Pro konstrukci formy bylo použito normálií z katalogu HASCO. cs
dc.format 59 cs
dc.format.extent 2543491 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject 3D model cs
dc.subject sestava cs
dc.subject injection mold en
dc.subject 3D part en
dc.subject assembly en
dc.title Návrh vstřikovací formy cs
dc.title.alternative Konstruction of injection mold en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staněk, Michal
dc.date.accepted 2007-09-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with constructional solution of injection mold for engaged plastic part. All work is divided into two feature. The first part is theoretic and there are basic information of construction molds domain. In second experimental parts was created 3D part in programme Catia V5 and on the basis this part was engineered 3D assembly injection mold and the transferred to the 2D assembly. To construction mold was used normals from HASCO catalogue. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5494
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vacek_2007_bp.pdfBlocked 2.425Mb PDF View/Open
vacek_2007_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
vacek_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account