Programové a dotační tituly Jihomoravského kraje a jejich využívání mikroregionem Hovoransko

DSpace Repository

Language: English čeština 

Programové a dotační tituly Jihomoravského kraje a jejich využívání mikroregionem Hovoransko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Grmolcová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:35:56Z
dc.date.available 2010-07-14T15:35:56Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2707
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je přiblížit problematiku Programových a dotačních titulů Jihomoravského kraje a jejich využívání mikroregionem Hovoransko. V teoretické části je vymezen Jihomoravský kraj, mikroregion Hovoransko, vysvětleny některé základní pojmy, jako jsou grantové schéma a dotace, a popsán Program rozvoje venkova. V analytické části jsou uvedeny jednotlivé dotační tituly Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova. Dále jsou pak popsány projekty mikroregionu Hovoransko, které jsou financované z dotačních titulů. Na závěr jsou navrženy projekty, které se mohou v budoucnu v mikroregionu realizovat. cs
dc.format 60 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 28815275 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jihomoravský kraj cs
dc.subject mikroregion Hovoransko cs
dc.subject Program rozvoje venkova cs
dc.subject grantové schéma cs
dc.subject dotace cs
dc.subject dotační titul cs
dc.subject projekt cs
dc.subject South Moravian region en
dc.subject mikroregion Hovoransko en
dc.subject Rural Development Plan en
dc.subject grant scheme en
dc.subject dotation en
dc.subject dotation title en
dc.subject project en
dc.title Programové a dotační tituly Jihomoravského kraje a jejich využívání mikroregionem Hovoransko cs
dc.title.alternative Program and dotation titles of South Moravian region and their using by mikroregion Hovoransko en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grmolec, Josef
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor thesis is to describe issue with Program and dotation titles of South Moravian region and their using by mikroregion Hovoransko. In theory part I describe South Moravian region, mikroregion Hovoransko, other basic terms such as grant scheme and dotation and I also describe Rural Delopment Plan. In analytical part you can find individual dotation titles of South Moravian region in terms of Rural Development Plan. I also describe projects of the mikroregion Hovoransko financed by dotation titles. In conlusion are suggested some projects, which will be realized in the future. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4637
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
grmolcová_2007_bp.pdf 27.48Mb PDF View/Open
grmolcová_2007_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
grmolcová_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account