Analýza povědomí středoškolské mládeže k ICM Uherské Hradiště

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza povědomí středoškolské mládeže k ICM Uherské Hradiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Hrabovský, David
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:38:18Z
dc.date.available 2010-07-14T15:38:18Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2712
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje analýze povědomí středoškolské mládeže k Informačnímu centru pro mládež Uherské Hradiště. Cílem práce bylo prostřednictvím marketingového průzkumu zjistit, jak se zvýšilo povědomí ICM UH u středoškolské mládeže v regionu za poslední dva roky. Tímto průzkumem jsme si také chtěli ověřit efektivnost reklamních kampaní, které realizovalo za poslední dva roky informační centrum. Aby bylo možné lépe pochopit závěry práce, je teoretická část věnována komunikačnímu mixu, charakteristice neziskové organizace, způsobům komunikace, stanovování rozpočtu na propagaci u neziskových organizací a pak také povědomí veřejnosti v ČR o neziskovém sektoru a významu PR. Teprve na základě přiblížení této problematiky bylo přistoupeno k prezentaci výsledků dotazníkového průzkumu v praktické části práce a k ověření stanovených hypotéz a přijetí nových opatření ve shrnutí a návrhové části práce. Bakalářská práce obsahuje přílohy v podobě prezentace některých propagačních materiálů centra a dotazníků. cs
dc.format 59 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 4143661 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject Informační centrum pro mládež Uh. Hradiště cs
dc.subject dotazníkový průzkum cs
dc.subject povědomí cs
dc.subject středoškolská mládež cs
dc.subject Uherské Hradiště cs
dc.subject communication mix en
dc.subject non-profit organization en
dc.subject The Information Centre for Young People en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject awareness en
dc.subject secondary school students en
dc.title Analýza povědomí středoškolské mládeže k ICM Uherské Hradiště cs
dc.title.alternative Analysis of consciousness the secondary school youth of ICM Uherské Hradiště en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelor thesis is to show the analysis of the awareness of secondary school students in relation to the Information Centre for Young People in Uherské Hradiště. The aim of my work was to find out whether the awareness of the Information Centre for Young People has increased among the secondary school students in our region during the last 2 years. In my research I wanted to verify the efficiency of advertising campaign which was realized by the Information Centre. In order to understand better the result of my work, the theoretical part is concentrated on the communication mix, the characteristic of non - profit organization, ways of communication, drawing up a budget for publicity in non - profit organization and also the Czech public's awareness of non - profit sector and the inportance of PR. The practical part is based on my research and verifying hypotheses, presentation of the results of surveys and questionnaires and taking of new measures in the final summary and the proposal part of the work. This bachelor thesis also includes the appendix of presentation of some advertising materials and questionnaires of the Information Centre. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4852
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hrabovský_2007_bp.pdfBlocked 3.951Mb PDF View/Open
hrabovský_2007_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
hrabovský_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account