Ohřev kaučuků mikrovlnnou(MW) technologií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ohřev kaučuků mikrovlnnou(MW) technologií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Loučková, Petra
dc.contributor.author Kejnar, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:42:17Z
dc.date.available 2010-07-14T15:42:17Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2717
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je ověřit výkonnost dielektrického ohřevu kaučuků oproti konvenčním způsobům ohřevů. V první části je vypracována literární studie zahrnující charakteristiky kaučuků, procesů přenosů tepla a dielektrického ohřevu. V další části jsou zařazeny experimentální zkoušky a vyhodnocení ohřevů kaučuků MW technologií, vedením, sáláním a prouděním. V konečné fázi je nastíněn vliv investice do pořízení mikrovlnného zařízení z ekonomického hlediska. cs
dc.format 60 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 728697 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ohřev cs
dc.subject kaučuk cs
dc.subject mikrovlnný cs
dc.subject technologie cs
dc.subject heating en
dc.subject rubber en
dc.subject microwave en
dc.subject technology en
dc.title Ohřev kaučuků mikrovlnnou(MW) technologií cs
dc.title.alternative Heating of rubber by microwave technology en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pospíšil, Richard
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is verification of microwave rate of rubber heating against to conventional heating ways. In the first part is included study of rubber characteristics, processes of heat transfer and dielectric heat. Next part is focused on experimental trials and evaluation of rubber heating by means of MW technology, convention, radiation and conduction. In the final part is illustrated impact to microwave purchase investment from economic view. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 2946
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kejnar_2007_bp.pdf 711.6Kb PDF View/Open
kejnar_2007_vp.doc 36Kb Microsoft Word View/Open
kejnar_2007_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account