Analýza pracovního prostředí a jeho vliv na pracovní výkon ve společnosti Pramet Tools, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza pracovního prostředí a jeho vliv na pracovní výkon ve společnosti Pramet Tools, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajdůšková, Simona
dc.contributor.author Mikulová, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:08:56Z
dc.date.available 2010-07-13T11:08:56Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/271
dc.description.abstract Bakalářskou prací jsem analyzovala pracovní prostředí ve společnosti Pramet Tools, s.r.o., Šumperk. V teoretické části jsem provedla literární průzkum související s touto tématikou. Čerpala jsem z monografických, internetových i seriálových zdrojů. V praktické části jsem analyzovala současný stav pracovního prostředí ve společnosti Pra-met Tools, s.r.o., přesněji na pracovišti SBU Obrábění SVT Broušení. Průzkum jsem realizovala pomocí dotazníku a získané výsledky jsem vyhodnotila. Celou práci jsem uza-vřela návrhy na zlepšení pracovního prostředí ve společnosti Pramet Tools, s.r.o., Šum-perk. cs
dc.format 57 s., 19 s. příloh cs
dc.format.extent 1524229 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Pracovní prostředí cs
dc.subject pracovní podmínky cs
dc.subject prostorové a funkční uspořádání pracoviště cs
dc.subject fyzikálně chemické podmínky cs
dc.subject hygienické podmínky a bezpečnost práce cs
dc.subject pracovní výkon a výkonnost cs
dc.subject Working environment en
dc.subject working conditions en
dc.subject space and functional workplace layout en
dc.subject physiochemical conditions en
dc.subject sanitary conditions and labour protection en
dc.subject job performance and performance en
dc.title Analýza pracovního prostředí a jeho vliv na pracovní výkon ve společnosti Pramet Tools, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of working environment and his effect on job performance in company Pramet Tools, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rajošová, Veronika
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated I have analyzed working environment in Pramet Tools, s.r.o., Šumperk in my Bachelor thesis. I worked literary research of these problems in theoretical part. I drew from monografic literature, internet source and magazines. I analyzed contemporary situa-tion of working environment in Pramet Tools, s.r.o., in the concrete in department SBU Cutting operation SVT Grinding. I realized my research by means of guestionnaire and results of it I analyzed. The last part of Bachelor thesis were steps to improvement in Pramet Tools, s.r.o. Šumperk. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4113
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
mikulová_2006_bp.pdfBlocked 1.453Mb PDF View/Open
mikulová_2006_vp.doc 123Kb Microsoft Word View/Open
mikulová_2006_op.pdf 699.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account