Příprava a modifikace biodegradabilních polyesterů pro medicinální aplikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava a modifikace biodegradabilních polyesterů pro medicinální aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Kucharczyk, Pavel
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:34:00Z
dc.date.available 2014-02-03T12:34:00Z
dc.date.issued 2009-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27267
dc.description.abstract Tato doktorská práce poskytuje shrnutí dosavadního stavu poznání v oblasti syntézy, modifikace a degradace biologicky rozložitelných polyesterů. Tento přehled doposud známých poznatků byl aplikován na konkrétní polymerní systémy na bázi polymerů kyseliny mléčné, polylaktidu. Hlavní pozornost v rámci experimentální práce věnována optimalizaci syntézy polylaktidu za použití netoxických nekovových katalyzátorů. Vzhledem k aplikačnímu zaměření této směrem k medicinálním využitím a k požadavkům na fyzikálně chemické vlastnosti polymerních matric je významná pozornost věnována chemické modifikaci připravených polylaktidů ve smyslu zavádění polárních skupin do struktury polymeru a nebo zvyšování délek řetězců pomocí speciálních postpolykondenzačních technik. Pro ucelený přehled je experimentální část doplněna o komplexní studii zaměřující se na charakterizaci hydrolytického rozklady připraveného polylaktidu za specifických podmínek simulující různá prostředí lidského organismu. cs
dc.format 90
dc.format.extent 5816239 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Biodegradovatelné polymery cs
dc.subject syntetické polyestery cs
dc.subject syntéza cs
dc.subject modifikace cs
dc.subject postpolykondenzace cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject aplikace v medicíně cs
dc.subject Biodegradable polymers en
dc.subject synthetic polyesters en
dc.subject synthesis en
dc.subject modification en
dc.subject biodegradation en
dc.subject postpolycondensation en
dc.subject medical application en
dc.title Příprava a modifikace biodegradabilních polyesterů pro medicinální aplikace cs
dc.title.alternative Preparation and Modifications of Biodegradable Polyesters for Medical Applications en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2013-10-14
dc.description.abstract-translated The work presented here summarizes the very latest advances in the synthesis, modification and degradation of biodegradable polyesters. This body of recognized knowledge was applied to specific polymer systems based on lactic acid - polylactides. Within the experimental part of this work, most attention is paid to polylactide synthesis optimization, involving non-metallic and non-toxic catalyst. Furthermore, chemical modification, through introducing specific groups into the polylactide structure, in addition to chain length prolongation of polymers, by using special postpolycondensation techniques, were undertaken and thoroughly studied in order to meet the relevant requirements for complex polymer applications in medicine. Degradation studies of the polylactides developed under various conditions that simulate the human body provide a comprehensive view on the topic under study. en
dc.description.department Centrum polymerních materiálů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 32951
dc.date.submitted 2013-09-09


Files in this item

Files Size Format View
kucharczyk_2013_dp.pdf 5.546Mb PDF View/Open
kucharczyk_2013_vp.pdf 312.7Kb PDF View/Open
kucharczyk_2013_op.zip 225.7Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account