Projekt možného rozšíření sortimentu o radiální pneumatiky pro SK nakladače pro společnost MITAS a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt možného rozšíření sortimentu o radiální pneumatiky pro SK nakladače pro společnost MITAS a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Hala, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:45:13Z
dc.date.available 2010-07-14T15:45:13Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2726
dc.description.abstract Cílem tohoto diplomového projektu je zjistit, zda má pro společnost MITAS význam rozší-řit stávající sortiment pneumatik pro Skid Steer nakladače o nové rozměry, popřípadě o skupinu radiálních pneumatik pro Skid Steer nakladače. Kromě uvedení základních pojmů, jako například marketingový výzkum, rozdíl mezi spotřebitelským a průmyslovým trhem, jsou uvedeny v diplomové práci informace o trhu pro SK nakladače, stavebním a gumáren-ském průmyslu. V diplomové práci jsou zmíněny i výsledky uskutečněného výzkumu včet-ně informací o předpokládaném prodeji, tržbách, nákladech a ekonomických ukazatelích. V případě schválení projektu je uveden také časový návrh, jak by bylo možno v projektu dále pokračovat. cs
dc.format 78 s.,5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1754927 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject průmyslový trh cs
dc.subject spotřebitelský trh cs
dc.subject Skid Steer nakladač cs
dc.subject gumárenský průmysl cs
dc.subject radiální pneumatiky pro SK nakladače cs
dc.subject návratnost investice cs
dc.subject marketing research en
dc.subject industrial market en
dc.subject consumer market en
dc.subject Skid Steer loader en
dc.subject tyre industry en
dc.subject radial tyres for Skid Steer loaders en
dc.subject rentability of investment en
dc.title Projekt možného rozšíření sortimentu o radiální pneumatiky pro SK nakladače pro společnost MITAS a.s. cs
dc.title.alternative Project of assortment extension about radial tyres for SK Loaderś in MITAS company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Špaňhel, Karel
dc.date.accepted 2007-06-01
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma project is to find out, if has sense for MITAS company to extend actual assortment of Skid Steer tyres about new dimensions eventually about group of ra-dial tyres for Skid Steer loaders. Except explanation of basic definition like for example marketing research, difference between consumer and industrial market are mentioned in dissertation information about market for SK loaders, building industry and tyre industry. In dissertation is also mentiones the result of marketing research including the information about supposed sales, turnover, costs and the economic result. Eventually if the project would be approved there is also described the time schedule, how would be possible to continue in the project. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6539
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hala_2007_dp.pdfBlocked 1.673Mb PDF View/Open
hala_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
hala_2007_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account