Analýza a návrh zlepšení odborné přípravy a rozvoj kvalifikace zaměstnanců České pošty, s.p., pobočka Slavičín.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a návrh zlepšení odborné přípravy a rozvoj kvalifikace zaměstnanců České pošty, s.p., pobočka Slavičín.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Daňková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:45:40Z
dc.date.available 2010-07-14T15:45:40Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2728
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem zlepšení odborné přípravy a rozvojem kvalifikace zaměstnanců České pošty, s.p. Teoretická část se věnuje obecně personálním aktivitám; procesu vzdělávání, jeho fázím, realizaci, metodám a samozřejmě hodnocením vzdělávání zaměstnanců, dále detailně charakterizuje jednotlivé části, z kterých se proces skládá, získané z odborné literatury, článků a internetu. V analytické části se zabývám popisem a analýzou současného stavu řízení odborné přípravy a rozvojem kvalifikace zaměstnanců u České pošty. Na začátku projektové části hodnotím přednosti a nedostatky vzdělávání v této společnosti. Pak navrhuji doporučení a projekt e-Learningu včetně a rizik spojených s jeho realizací a zhodnocení ekonomické náročnosti. cs
dc.format 82 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 858147 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject vnitropodnikové vzdělávání cs
dc.subject rozvoj kvalifikace cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject školení cs
dc.subject výcvik cs
dc.subject trénink cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject personální oddělení cs
dc.subject e-Learning cs
dc.subject Česká pošta cs
dc.subject s.p cs
dc.subject the company system of education en
dc.subject development of qualification en
dc.subject employees en
dc.subject staff training en
dc.subject training en
dc.subject human resources en
dc.subject staff department en
dc.subject e-Learning en
dc.subject Czech post en
dc.title Analýza a návrh zlepšení odborné přípravy a rozvoj kvalifikace zaměstnanců České pošty, s.p., pobočka Slavičín. cs
dc.title.alternative Analysis professional training Czech post employees and improvement suggestion of training procedure, brach store Slavičín. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated My dissertation is focus on analysis professional training Czech Post employees and its improvement suggestion. In teoretical part I describe all activities connected with human resources. Staff education, each perion of this procedure, implementation, methods of education. Moreover valuation of training staff. In details I deal with description of procedure parts which I have obtained from technical bibliography, articles and Internet. In analytical part I define actual training activities at Czech Post with detail analyse. At the beginning of project part I judge preferences and deficiencies in the company's education. Finally I suggest e-Learning. I focus on risks and valuation of implementation this project, including costs as well. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5674
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
daňková_2007_dp.pdfBlocked 838.0Kb PDF View/Open
daňková_2007_vp.pdf 653.1Kb PDF View/Open
daňková_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account