Změny v oblasti podnikání po vstupu ČR do EU - řízení s celními orgány.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Změny v oblasti podnikání po vstupu ČR do EU - řízení s celními orgány.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Vykoukal, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:09:11Z
dc.date.available 2010-07-13T11:09:11Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/272
dc.description.abstract Obsahem této práce je seznámení se změnami, které proběhly v souvislosti se vstupem České republiky do EU v oblasti podnikání při celním řízení, respektive dovozu a vývozu zboží. Práce popisuje jakými nástroji se řídil mezinárodní obchod se zbožím před vstupem a podle jakých principů a jakými nástroji je regulován nyní. V druhé části se práce zaměřu-je na problémy související s evidencí obchodu mezi členskými státy, uplatňování daně z přidané hodnoty při dovozu, respektive vývozu zboží, dále pak analyzuje vývojové ten-dence obchodu s největšími obchodními partnery České republiky, srovnává počet celních řízení u Celního úřadu Zlín před a po vstupu ČR do EU. V závěru porovnává administra-tivní zátěž vyplívající z celního řízení před vstupem a po vstupu ČR do EU. cs
dc.format 62 s., 11 s. příloh cs
dc.format.extent 1397223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject celní řízení cs
dc.subject dovoz zboží cs
dc.subject vývoz zboží cs
dc.subject systém Intrastatu cs
dc.subject DPH cs
dc.subject statistika celní řízení cs
dc.subject administrativní zátěž cs
dc.subject clo cs
dc.subject customs operation en
dc.subject import goods en
dc.subject export goods en
dc.subject system of Intrastat en
dc.subject DPH tax en
dc.subject statistics of customs operations en
dc.subject administrative severity en
dc.subject duty en
dc.title Změny v oblasti podnikání po vstupu ČR do EU - řízení s celními orgány. cs
dc.title.alternative Changes in sector up entrance CR into EC - steerage with customs authorities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated Content those work is identification change, which racing in connection with entrance Czech republic into EC in the area customs operation, let us say supply and export goods. Work describe what implement with drove international trade with goods in face of en-trance and according to what tenet and what implement is control now. V second parts with work survey on problems coherent with filing of business among member state, exercita-tion taxation of DPH supply, let us say export goods, further then analyze evolutionary tendency business with most impotent business partners of Czech republic, juxtaposition number customs operation near customs office Zlín in face of and up entrance CR into EC. At the close of work collation administrative severity resulting of customs operation in face of entrance and up entrance CR into EC. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3734
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vykoukal_2006_bp.pdf 1.332Mb PDF View/Open
vykoukal_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
vykoukal_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account