[NEOBHÁJENO] Sociální aspekty hospicové péče v domácím prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Sociální aspekty hospicové péče v domácím prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Chmelková, Martina
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:00:42Z
dc.date.available 2014-02-03T13:00:42Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27313
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou péče o nevyléčitelně nemocné a umírající v domácím prostředí. V teoretické části, kterou tvoří tři kapitoly, jsou v širším kontextu objasněny termíny týkající se nemoci, umírání, smrti, paliativní a hospicové péče, podrobněji je zde popsána domácí hospicová péče. Prostor je také věnován rodině, která má nezastupitelný význam při péči o nevyléčitelně nemocné a umírající členy v domácím prostředí. Praktická část sestávající z jedné kapitoly pak vychází z kvalitativní metodologie. Tato empirická část analyzuje informace získané z výzkumného šetření, které proběhlo formou polostrukturovaných rozhovorů s pečujícími osobami. Cílem práce je zjistit, co vedlo rodinné příslušníky k rozhodnutí pečovat o své blízké s nevyléčitelnou nemocí a umírající v domácím prostředí, dále zjistit a popsat problémy, se kterými se při pečování potýkají a jakou roli hraje domácí hospic při jejich řešení. cs
dc.format 85 s. cs
dc.format.extent 2161973 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nemoc cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject domácí hospic cs
dc.subject pečující osoba cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject zákon o sociálních službách cs
dc.subject Illness en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice care en
dc.subject home hospice en
dc.subject caregiver en
dc.subject burnout syndrome en
dc.subject Social Service Act en
dc.title [NEOBHÁJENO] Sociální aspekty hospicové péče v domácím prostředí cs
dc.title.alternative Social Aspects of Home Hospice Care en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-01-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issues of the terminally ill and the dying and the care of them in home evironment. In the theoretical part, which consists of three chapters, the broader terms are explained, such as illnesses, dying, death, palliative and hospice care, home hospice care is described in detail. I also deal with the family, which has an irreplaceable position in the care of terminally ill and dying members in home environment. The practical part consists of one chapter and is based on qualitative research methods. This empirical part analyses information gained in a research, which was carried out using semi-structured interviews with the caregivers. The aim of this thesis is to discover what made the family members take care of their dying or terminally ill relatives, to discover and describe the problems they are facing and what role does the home hospice play in finding solutions to these problems. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result neobhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/224 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28928
dc.date.submitted 2013-11-27
local.subject domácí péče cs
local.subject rodina cs
local.subject home care en
local.subject family en


Files in this item

Files Size Format View
chmelková_2014_dp.pdf 2.061Mb PDF View/Open
chmelková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
chmelková_2014_op.jpg 989.8Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account