Vlastnosti a chování polymerních systémů s bílými plnivy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vlastnosti a chování polymerních systémů s bílými plnivy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maláč, Jiří cs
dc.contributor.author Závorka, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:01:56Z
dc.date.available 2014-02-03T13:01:56Z
dc.date.issued 2008-09-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27315
dc.description.abstract Byly připraveny akrylonitril-butadienové (NBR) kaučukové směsi s různými typy minerálních plniv - silikou, nanojíly, kaolínem a talkem. Vlastnosti těchto směsí byly zkoumány testem plynopropustnosti, statickými mechanickými testy (pevnost v tahu, prodloužení, tvrdost) a dynamickými mechanickými testy (G', G", tan delta). Morfologie připravených směsí byla studována pomocí analýz XRD, TEM a FTIR. Přídavek nanojílu do směsi zlepšil všechny testované parametry. Směsi s nanojíly také vykazovaly snížení plynopropustnosti refrigerantu R-134a. Přítomnost siliky ve směsi zvýšila exfoliaci nanojílu. cs
dc.format 112 s. cs
dc.format.extent 4157930 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Akrylonitril-butadienový kaučuk cs
dc.subject NBR cs
dc.subject nanojíl cs
dc.subject exfoliace cs
dc.subject silika cs
dc.subject refrigerant cs
dc.subject difúze cs
dc.subject R-134a cs
dc.subject HFO-1234yf cs
dc.subject Acrylonitrile-butadiene rubber en
dc.subject NBR en
dc.subject nanoclay en
dc.subject exfoliation en
dc.subject silica en
dc.subject refrigerant en
dc.subject diffusion en
dc.subject permeation en
dc.subject R-134a en
dc.subject HFO-1234yf en
dc.title Vlastnosti a chování polymerních systémů s bílými plnivy cs
dc.title.alternative Properties and behaviors of polymeric systems containing mineral fillers en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2013-10-30 cs
dc.description.abstract-translated Compounds of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) and various fillers including silica, nanoclays, and other common white fillers, were prepared. The performance of these compounds was assessed for gas permeation resistance, static mechanical properties (tensile strength, elongation, hardness) and dynamic mechanical properties (G', G", tan delta). Morphology of the compounds prepared was investigated using XRD, TEM and FTIR techniques. The addition of nanoclay fillers improved all tested mechanical properties. Compounds with nanoclay fillers also exhibited a significant decrease in permeation rate for refrigerant R-134a. Presence of silica in NBR compound improved exfoliation of nanoclay. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/217 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 32954
dc.date.submitted 2013-09-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
závorka_2013_dp.pdf 3.965Mb PDF View/Open
závorka_2013_vp.jpg 414.9Kb JPEG image View/Open
závorka_2013_op.zip 762.3Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account