Formování rodinného bydlení v zaměstnaneckých čtvrtích fy. Baťa v meziválečném Zlíně a Chelmku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Formování rodinného bydlení v zaměstnaneckých čtvrtích fy. Baťa v meziválečném Zlíně a Chelmku

Show simple item record

dc.contributor.advisor PhDr. Dagmar Koudelková
dc.contributor.author Vavroušková, Kateřina
dc.date.accessioned 2014-02-19T08:48:05Z
dc.date.available 2014-02-19T08:48:05Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27345
dc.description.abstract Cílem následující bakalářské práce je zachycení faktorů, které ovlivnily přeměnu malého města Zlín v meziválečné středoevropské moderní město a jeho vliv na výstavbu polského města Chelmek, kde firma Baťa působila do roku 1938. Pomocí dobových i současných materiálů text zdůrazňuje myšlenky, ideály moderního života a zásadní rozhodnutí představitelů firmy z rodiny Baťů a architektů Jana Kotěry a Františka Lýdie Gahury včetně prostředků, jak jich dosáhnout. Zabývá se otázkou, nakolik architektura ovlivňuje život a život architekturu a jakou roli v mechanismu firmy hraje rodina. Součástí práce jsou i reakce řadových obyvatel a zaměstnanců fy. Baťa na diktát životního stylu. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis paper is to portray factors that had been triggering transformation of small town Zlin in to the interwar city in the central Europe and its influence on the creation of the polish town Chelmek where Bata Company was functioning till 1938. Thoughts, ideals of modern life and curial decisions of members of the Bata Company and family Jan Kotera and Frantiska Lydie Gahury are stressed by means of historical as well as contemporary sources together with ways how to accomplish them. The text deals with the questions how architecture influences life and how life influences architecture and what part family plays in the mechanism of the company. Reactions of ordinary people and workers of Bata Company to the life style dictate are also part of the paper. en
dc.format text
dc.format.extent 44
dc.language.iso cs
dc.publisher Masarykova Univerzita, Filozofická Fakulta
dc.subject Zlín (Česko) cs
dc.subject Polsko cs
dc.subject Baťa, Tomáš, 1876-1932 cs
dc.subject Baťa, Jan Antonín, 1898-1965 cs
dc.subject bydlení cs
dc.subject Zlín (Czechia) en
dc.subject Poland en
dc.subject Baťa, Tomáš, 1876-1932 en
dc.subject Baťa, Jan Antonín, 1898-1965 en
dc.subject housing en
dc.title Formování rodinného bydlení v zaměstnaneckých čtvrtích fy. Baťa v meziválečném Zlíně a Chelmku cs
dc.title Formation of family housing in employee's residental districts company Baťa in interwar Zlin and Chelmek en
dc.type Thesis cs
dc.contributor.referee PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
bata.publisher-location Brno
bata.date.actual 2013
bata.category architektura cs
bata.order 1440
bata.citation.note http://theses.cz/id/glj7qo/


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account