Cyclic olefin copolymers: properties, processing, application

DSpace Repository

Language: English čeština 

Cyclic olefin copolymers: properties, processing, application

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Jana
dc.contributor.author Mlejnek, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:50:04Z
dc.date.available 2010-07-14T15:50:04Z
dc.date.issued 2007-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2745
dc.description.abstract Hlavním účelem této bakalářské práce je sestavit přehlednou literární sešerši týkající se výroby, chemické struktury, morfologie, vlastností, zpracování a aplikací cyklických olefinických kopolymerů. V poslední době jsou tyto moderní materiály předmětem zájmu jak výzkumných týmů, tak především zpracovatelů plastů. Cyklické olefinické kopolymery se vyrábějí kopolymerací cyklických a lineárních olefinů. Změnou struktury lze vyrábět tzv. materiály na míru pro specifické aplikace. Obecně jsou charakterizovány téměř zcela amorfní strukturou, vysokou teplotou skelného přechodu, vysokou průhledností a nízkou hustotou. V současné době se s úspěchem využívají pro výrobu obalů a farmaceutických pomůcek. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 1983777 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kopolymery cs
dc.subject COC cs
dc.subject cykloolefíny cs
dc.subject olefíny cs
dc.subject cyklický cs
dc.subject Copolymers en
dc.subject cycloolefin en
dc.subject cyclic en
dc.subject olefines en
dc.subject COC en
dc.title Cyclic olefin copolymers: properties, processing, application cs
dc.title.alternative Cyclic olefin copolymers: properties, processing, application en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Moučka, Robert
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated The main object of this bachelor thesis is to compile the complex review of preparation, chemical structure, morphology, properties, processing and applica-tion of cyclic olefin copolymers. Recently, these modern materials have attracted the attention of the researchers as well as plastic processors. Cyclic olefin co-polymers are prepared by copolymerization of cyclic and linear olefins. By varying the structure, they can be tailored for specific applications. Generally, they are characterised by almost amorphous structure, high glass transition temperature, high transparency and low density. Presently, they are successfully applied in packaging and pharmaceutics. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 5862
dc.date.assigned 2006-11-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mlejnek_2007_bp.pdf 1.891Mb PDF View/Open
mlejnek_2007_vp.doc 299Kb Microsoft Word View/Open
mlejnek_2007_op.pdf 377.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account