Zlin educational system developed by Bata company in the period 1925 - 1939 and its legacy for the present time

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zlin educational system developed by Bata company in the period 1925 - 1939 and its legacy for the present time

Show simple item record

dc.contributor.advisor doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
dc.contributor.author Řepa, David
dc.date.accessioned 2014-04-18T12:15:35Z
dc.date.available 2014-04-18T12:15:35Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27461
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o školství realizovaném a podporovaném firmou Baťa od poloviny 20. let do začátku 2. světové války. Je rozdělena do tří celků. Teoretická část zkoumá prameny vztahující se k problematice dnešního podnikového vzdělávání, zdůrazňuje tedy význam personálního řízení, vymezuje v něm postavení vzdělávání, popisuje jednotlivé etapy historie vzdělávání v podnicích, rozlišuje několik oblastí formování pracovních schopností člověka, vysvětluje systém plánovaného vzdělávání a vyvozuje předpoklad vycházející ze zpracování celé úvodní kapitoly. Praktická část analyzuje Baťův systém vzdělávání, rozčleňuje jej do tří segmentů podle úrovně a formy vzdělávacích institucí a uvádí specifika různých typů škol. Část návrhová srovnává obě předchozí kapitoly, potvrzuje nebo vyvrací předpoklad vyvozený z teorie a navrhuje možnosti využití některých prvků ze vzdělávání vyskytujících se u předválečného podniku Baťa v současných podmínkách. cs
dc.description.abstract Bachelor thesis deals with education system which was implemented, realized and supported by company Baťa in 20th century from first half of twenties up to the beginning of The World War II. The thesis is divided into three sections. First one, theoretical part analyze sources and principles related to present problems in education realized by companies. Accordingly, it accentuates the importance of personal management. Furthermore, it determines the position of education in this personal management, it describes each single history phases of education in companies, it specifies several scopes of human working abilities forming, it explicates the system of planned education and it deduces presumption which is issued on elaboration of the introductory part. Practical part analyzes Baťa{\crq}s system of education, it divides this system into three segments according the level and the form of the education institutes and it introduces the specifications of different school types. Proposal part compare previous two chapters, it affirms or refutes the possibilities of usability in present conditions of some principles, which were occurred in Baťa company before The World War II. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati Ve Zlíně, Fakulta Managementu a Ekonomiky
dc.relation.uri http://theses.cz/id/3808bp/
dc.subject Zlín (Česko) cs
dc.subject střední školství cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject základní školy cs
dc.subject Baťova škola práce (Zlín, Česko) cs
dc.subject Baťova soustava řízení cs
dc.subject Zlín (Czechia) en
dc.subject secondary schools en
dc.subject education en
dc.subject elementary schools en
dc.subject Bata system of management en
dc.title Zlin educational system developed by Bata company in the period 1925 - 1939 and its legacy for the present time en
dc.title Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925 - 1939 a jeho odkaz pro současnost cs
dc.type Thesis cs
bata.publisher-location Zlín
bata.category vzdělávání cs
bata.order 1511


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account