[NEOBHÁJENO] Současná evropská finanční krize v britském a americkém tisku

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Současná evropská finanční krize v britském a americkém tisku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Moudrá, Michaela
dc.date.accessioned 2014-05-05T10:50:04Z
dc.date.available 2014-05-05T10:50:04Z
dc.date.issued 2014-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27480
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním britských a amerických seriózních novinových článků týkajících se současné evropské finanční krize. Teoretická část popisuje počátky finanční krize zvlášť ve Spojených státech a v Evropě, dále je vysvětlen pojem masmédia a specifikován tisk, jeho účel a dělení. Jsou zde jmenovány konkrétní příklady britských a amerických seriózních novin. Závěrem teoretické části jsou popisovány konkrétní lingvistické prvky používané v novinových článcích. Praktická část je zaměřena na analýzu novinových článků z britských seriózních novin the Financial Times a amerických seriózních novin the Wall Street Journal. Rozbor článků je zakončen srovnáním podobností a odlišností v novinových článcích.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Současná evropská finanční krize cs
dc.subject seriózní noviny cs
dc.subject lingvistická analýza cs
dc.title [NEOBHÁJENO] Současná evropská finanční krize v britském a americkém tisku cs
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Current European Financial Crisis as Portrayed in British and American Printed Media
dc.type bakalářská práce
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis and comparing of British and American broadsheet newspaper articles regarding the current European financial crisis. The theoretical part describes the beginning of the financial crisis in the United States and Europe separately, then the term mass media is explained and the term press is specified as its purpose and division. There are concrete examples of British and American broadsheet newspapers named. The last part of theory describes specific linguistic features used in newspaper articles. The practical part is focused on the analysis of the newspaper articles of British broadsheets Financial Times and American broadsheets Wall Street Journal. The research is concluded by the comparing the similarities and differences in the newspaper articles.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34853
dc.date.assigned 2013-11-29
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject finanční krize cs
local.subject odborný tisk cs
local.subject komentáře (žurnalistika) cs
local.subject jazykové aspekty cs
local.subject angličtina cs
local.subject financial crises en
local.subject professional periodicals en
local.subject comments (journalism) en
local.subject linguistics aspects en
local.subject English language en


Files in this item

Files Size Format View Description
moudrá_2014_bp.pdf 1.773Mb PDF View/Open
Corpora of articles.zip 3.022Mb Unknown View/Open příloha
moudrá_2014_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
moudrá_2014_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account