Systemizace bezpečnostního průmyslu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systemizace bezpečnostního průmyslu

Show full item record

Thumbnail
Title: Systemizace bezpečnostního průmyslu
Author: Ivanka, Ján
ISBN: 978-80-7454-410-1
URI: http://hdl.handle.net/10563/27488
Date: 2014
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Page count: 226
Availability: Dostupné pro studenty FAI UTB


Abstrakt:

Předmět „Systemizace bezpečnostního průmyslu“ je zaměřen na přehled problematiky bezpečnostního průmyslu s důrazem na jeho základní prvky, mezi které řadíme: Hlídací služby (Ochrana majetku a osob), Přeprava peněz, cenností a zpracování peněžních hotovostí, Technické bezpečnostní služby, Technické prvky a systémy v průmyslu komerční bezpečnosti, Soukromé detektivní služby, Utajované informace a v neposlední míře problematika Bezpečnostních specialistů. Cílem je získat znalosti z oblasti Bezpečnostního průmyslu v rozsahu orientace v jednotlivých sektorech bezpečnostního průmyslu. Uvedená orientace musí vytvořit předpoklady pro další hlubší studium dalších jednotlivých odborných předmětů z oblasti bezpečnostního průmyslu. Předmět je rozdělen do následujících bloků, kterým je věnována pozornost především v oblasti komerčních bezpečnostních služeb s důrazem na expanze soukromých bezpečnostních služeb, rozdělení sektoru a služeb bezpečnostního průmyslu, modernizaci bezpečnostního průmyslu. V oblasti hlídacích služeb je také náležitá pozornost věnována problematice ocenění bezpečnostních rizik, základním činnostem, které zajišťují hlídací služby, bezpečnostní analýze a auditu. Kurz je poměrně podrobně zaměřen na problematiku fyzikálních principů z oblasti senzoriky, což představuje část skript s názvem Technické prostředky (komponenty) a prvky zabezpečovací techniky a je rozdělena do několika úseků, jako chronologie vývoje technických systémů a specifické normy oboru zabezpečovací techniky, procesní a montážní technologie, normotvorba, úvod do oboru poplachových systémů, problematika EMC, v obecné rovině - systémy EZS, EPS, CCTV, IP S, MZS, bezdrátový systém OASIS a podobně. Další části předložených učebních materiálů jsou zaměřeny na stupně zabezpečení, zabezpečení motorových vozidel, úvod do problematiky detektivních služeb, služby soukromých detektivů, formy a metody detektivních činností, soukromou detektivní činnost - informační, dokumentační a vlivová činnost, roviny aspektů přístupu k soukromé detektivní činnosti, bezpečností analýzu, audity a prognózy, bezpečnostní organizační a režimové projekty, ochranu utajovaných informací, zákon o ochraně UI, klasifikace UI, bezpečnostní prověrka osob a organizací, personální a administrativní bezpečnost, krizový plán ochrany objektu a bezpečnost informačních systémů.

Files in this item

Files Size Format View Description
Systemizace_bezpecnostniho_prumyslu.pdfBlocked 6.821Mb PDF Skripta - plný text PDF
Systemizace_bezpecnostniho_prumyslu.docxBlocked 15.58Mb Microsoft Word 2007 zdroj
Systemizace_bezpecnostniho_prumyslu-obsah.pdf 87.99Kb PDF View/Open Obsah skript

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account