Advertisement on the example of the Baťa company in the postwar Czechoslovakia

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Advertisement on the example of the Baťa company in the postwar Czechoslovakia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozmanová, Irena; PhDr.
dc.contributor.author Veselý, David
dc.date.accessioned 2014-12-05T10:51:50Z
dc.date.available 2014-12-05T10:51:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27538
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza užívání reklamy podniky v poválečném Československu na příkladu firmy Baťa. Úvodem zkoumám, jaký byl vztah státu k reklamě, do jaké míry byla reklama svázána legislativou, a jaké důsledky z regulace pro podniky při tvorbě reklamy vyplývaly. Především se zabývám vývojem legislativy a konkrétními soudními spory na jejím základě vedenými. V druhé části práce analyzuji, jakou roli hrála reklama pro podnik na příkladu firmy Baťa. Zabývám se procesem vzniku reklamy, organizačním zázemím ve firmě Baťa a konkrétními prostředky a strategiemi. Zkoumám, jakou roli hrála reklama v boji s konkurencí, pro překonání odbytové krize v poválečném období nebo velké hospodářské krize. Poslední část práce je věnována vnímání reklamy zákazníky-spotřebiteli, jejich vlivu na podobu a obsah reklamy, mechanismem zacílení reklamy a získávání zpětné vazby. Práce vychází z hypotézy, že reklama byla jedním z klíčových faktorů úspěchu firmy Baťa a zároveň že reklamě byl u Bati, mj. i v důsledku zahraničních inspirací, připisován klíčový význam v rámci podnikové strategie. Paralelně se všemi kapitolami uvádím srovnání se zahraničím, hlavně USA, kde se nechal Tomáš Baťa značně inspirovat. cs
dc.description.abstract The aim of this bachelor thesis is an analysis of using the advertisement by companies on the example of the Baťa company in the postwar Czechoslovakia. At the beginning, I am investigating what was the relation of the state to advertisement, how strict a government policy was and what was the concenquences of that for companies. I focused on regulation changes during the mentioned period and how legal processes had been treated on that bases. In the next part, on the example of the Baťa company, I am analysing how important was the advertisment for the company, especially a process of making an advertising. Who worked in it and what advertising instrumets and strategies had been used. I am also examining the role of an advertisment in the process of dealing with crisis after World War I, the global economic crisis and the competition. The last part is focused on a costumer attitude towards advertising, which affacted the form and the content, mechanisms of targeting advertisement and feedback collection. The bachelor thesis is based on the hypothesis that the advertising was one of the key success factors of the Bata company and its company strategy, pretty much due to oversea inspiration. Simultaneously with all parts I am presenting the comparism with the USA, which was the country inspiring Tomas Bata. en
dc.format text
dc.format.extent 83
dc.language.iso cs
dc.publisher Vysoká škola ekonomická v Praze
dc.relation.uri http://theses.cz/id/icy4rp/
dc.subject reklama a propagace cs
dc.subject 1918-1939 cs
dc.subject film cs
dc.subject advertising en
dc.subject 1918-1939 en
dc.subject film en
dc.title Advertisement on the example of the Baťa company in the postwar Czechoslovakia en
dc.title Reklama v období první republiky na příkladu firmy Baťa cs
dc.type Thesis cs
dc.contributor.referee Stellner, František; doc. PhDr., Ph.D.
bata.publisher-location Praha
bata.category obchod cs
bata.order 1574


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account