Inovace a zákaznický přístup dle Tomáše Bati

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inovace a zákaznický přístup dle Tomáše Bati

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ing. Vlastimil Mejdrech, Ph.D.
dc.contributor.author Navrátilová, Kateřina
dc.date.accessioned 2014-12-05T10:51:50Z
dc.date.available 2014-12-05T10:51:50Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27540
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zákaznickou, inovační a sociální politikou tak, jak ji ve svém podniku uplatňoval Tomáš Baťa. Cílem práce je zhodnotit, do jaké míry jsou či nejsou uplatnitelné Baťovy principy podnikání ve zmíněných oblastech v současných podmínkách. K dosažení cíle jsou v jednotlivých částech práce nejprve vyjmenovány postupy prováděné v Baťových závodech, poté je zmíněna současná teorie týkající se dané problematiky a závěrečná část patří srovnání. Závěry týkající se aktuálnosti či neaktuálnosti jednotlivých principů jsou vysloveny ze dvou úhlů pohledu -- autorčina a zaměstnanců firem, kteří byli za tímto účelem dotazovány. cs
dc.description.abstract This batchelor thesis deals with the customer's, innovative and social policy in the way, how was performed in Bata's company. The goal of this thesis is to evaluate if the Bata's business principles in these areas are or aren't actual in the present. To achieve this goal were in particular areas first named methods perfomed in Bata's company. Then was mentioned current theory and final the comparison. The ideas of topicality or not topicality particular areas were mentioned in two ways of view -- the opinion of author and the opinion of employment in companies, which were asked. en
dc.format text
dc.format.extent 49
dc.language.iso cs
dc.publisher Vysoká škola ekonomická v Praze
dc.relation.uri http://theses.cz/id/g6d003/
dc.subject Baťa, Tomáš, 1876-1932 cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject sociální politika podniku cs
dc.subject společenská odpovědnost firem cs
dc.subject podniky cs
dc.subject Baťa, Tomáš, 1876-1932 en
dc.subject business en
dc.subject corporate social policy en
dc.subject corporate social responsibility en
dc.subject business enterprises en
dc.title Inovace a zákaznický přístup dle Tomáše Bati cs
dc.title Innovation and access to customer according to Thomas Bata en
dc.type Thesis cs
dc.contributor.referee Ing. Emil Antušák, Ph.D.
bata.publisher-location Praha
bata.category řízení cs
bata.order 1576


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account