Metrologie v systému managementu jakosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metrologie v systému managementu jakosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shejbalová, Dana
dc.contributor.author Abrahám, Jozef
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:53:57Z
dc.date.available 2010-07-14T15:53:57Z
dc.date.issued 2007-09-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2756
dc.description.abstract Práce popisuje problematiku metrologie v České republice, kategorizaci měřidel, metody měření, obsahuje odkazy na legislativní zabezpečení v ČR. Úkolem práce bylo vytvoření modelu seznamu měřidel ve vhodném prostředí - Microsoft office access. Byly vytvořeny formuláře evidenčních karet pro různá měřicí zařízení. cs
dc.format 54 s cs
dc.format.extent 1415323 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Metrologie cs
dc.subject měření cs
dc.subject měřidla cs
dc.subject Microsoft office access cs
dc.subject Metrology en
dc.subject measurement en
dc.subject Measuring instruments en
dc.subject Microsoft office access en
dc.title Metrologie v systému managementu jakosti cs
dc.title.alternative Metrology in quality management system en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pospíšil, Richard
dc.date.accepted 2007-09-13
dc.description.abstract-translated My thesis describes the problematic of metrology in Czech Republic, categorization of measuring instruments, methods of measurement, contains references for legislative secure in CZ. Work's objective was to create a model list of measuring instruments in a suitable environment-Microsoft office access. Forms of evidentiary cards were created for various measuring tools. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5496
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
abrahám_2007_bp.pdfBlocked 1.349Mb PDF View/Open
abrahám_2007_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
abrahám_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account